Tiril Willumsen fikk Akademikerprisen:

Hedres for tverrfaglig forskning

Tannlege og forsker, professor Tiril Willumsen er tildelt Akademikerprisen for 2014. Prisen får hun blant annet for forskning på tannlegeskrekk i forbindelse med tortur og overgrep.

F14-10-030.eps

Professor Tiril Willumsen mottok Akademikerprisen for 2014 for god tverrfaglig forskning på sammenhengen mellom tannlegeskrekk og overgrep.

Hun er en dyktig forsker med en tverrfaglig tilnærming til forskning på tannhelse og en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Curt A. Lier i pressemeldingen fra Akademikerne, som fortsetter slik:

Hull i tennene er fremdeles et stort problem for en del mennesker, og årsaker knyttet til sukker og tannpuss er kjent og akseptert. Men det finnes også andre årsaker av stor betydning som kan føre til dårlig tannhelse. Dette gjelder i særlig grad for pasienter som har vært utsatt for traumer og, eller, omsorgssvikt. Willumsens forskning er et svært viktig bidrag til å belyse disse problemstillingene og synliggjøre tannlegenes rolle i det forebyggende helsearbeidet.

- Å få denne prisen er en overraskende og ikke minst svært gledelig nyhet, sier en stolt prisvinner.

- Jeg ser på dette som en viktig anerkjennelse av forskning på tannhelse, og ikke minst en viktig synliggjøring av sammenhengen mellom overgrep og tannlegeskrekk. Hvis man er bevisst denne koblingen er det også lettere å oppdage og iverksette tiltak, fortsetter Willumsen.

Hun er professor i atferdsfag ved Odontologisk fakultet, Universitet i Oslo, og er for tiden også sterkt involvert i TOO-prosjektet (tortur-, overgrep- og odontofobiprosjektet) både gjennom arbeid med nasjonal kompetanseoppbygging og på Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst (TKØ).

Forskningen hennes har som mål å hjelpe pasientgrupper som har et utvidet behov for hjelp. Hennes tidligere og nåværende forskning involverer andre faggrupper innen akademia som leger, psykiatere og psykologer.

- Akademikerprisen handler om å anerkjenne personers bidrag til akademisk frihet og støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. Tiril Willumsen er en eksponent for tverrfaglig tenking i forskningen. I tillegg er hennes forskning med på å understreke betydningen av tannleger i folkehelsen, sier Lier.

- I mitt arbeid har jeg samarbeidet med psykologer som jobbet med kvinner utsatt for seksuelle overgrep. Det er en klar sammenheng mellom å være utsatt for seksuelle overgrep og det å ha tannlegeskrekk. Dette er viktig innsikt som tannleger har med seg i sitt daglige virke. I aller høyeste grad er dette viktig kunnskap for tannleger som møter barn jevnlig gjennom oppveksten, avslutter Willumsen.

Overrekkelsen 23. oktober

Akademikerprisen består av en pengesum på 100 000 kroner og en skulptur av Nico Widerberg. Willumsen ble tildelt prisen i forbindelse med Akademikernes rådskonferanse `Offentlig sektor, fornyet og forbedret', i Oslo 23. oktober.

Før prisen ble overrakt innledet tidligere sosialminister Arne Heløe og tidligere barneombud Reidar Hjermann, før Curt A. Lier leste helse juryens begrunnelse:

«Akademikerprisens formål er å hedre norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling og å oppmuntre til videre innsats.

Tiril Willumsen har lang erfaring både som klinisk tannlege og forsker. Etter ti år som privat praktiserende tannlege ble hun en av de første i Norge som forsket på tannbehandlingsangst og odontofobi. Hennes publikasjoner førte i 1999 frem til en doktorgrad.

Atferdsfag er en relativt ny fagretning innenfor odontologi. Årsaker for angst og fobier kan være tannbehandlings-situasjonen i seg selv, men det kan også være opplevelser i andre situasjoner som kan ligge bak. Hos pasienter som har opplevd seksuelle overgrep og mishandling kan situasjoner ved tannbehandling vekke sterke minner om det de tidligere har vært utsatt for.

Tiril Willumsen er for tiden sterkt involvert i TOO-prosjektet. Forskningen hennes har som mål å hjelpe pasientgrupper som har et utvidet behov for hjelp. Hennes tidligere og nåværende forskning involverer andre faggrupper innen akademia som leger, psykiatere og psykologer. Hun er også involvert i opplæring av fagpersoner i TOO-prosjektet som skal virke i andre deler av landet.»

Tiril Willumsen kvitterte for prisen, med et engasjert og engasjerende foredrag der både forskningsfunn og flere individer og skjebner fra TOO-prosjektet ble presentert for akademikerforsamlingen. Hennes levende fremstillingsform og det hun har å fortelle er egnet til å gjøre inntrykk.

Ellen BeateDyvi 

Tekst og foto: