Medaljer for lang og tro tjeneste

F14-01-032.eps

Foto: Jan Unneberg.

24 medarbeidere ved Det odontologiske fakultet i Oslo ble i desember i fjor tildelt Det kongelige selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Det vil si 30 års sammenhengende tjeneste i mer enn 50 prosent stilling. Tannhelsesekretærer, professorer, driftsteknikere og ingeniører fikk utmerkelsen som det ikke har vært vanlig praksis å tildele tidligere. Derfor ble det et stort antall ansatte - med ansettelsesdato fra sent på sekstitallet og frem til 1983 som ble hedret nå.

- Odontologidekanatet ønsker nå å innføre dette som en årlig seremoni for å hedre gode lojale medarbeidere i alle kategorier som har brukt størstedelen av sitt yrkesaktive liv til beste for Det odontologiske fakultet, forteller dekan Pål Barkvoll.

Seremonien ble åpnet av rektor ved Universitetet i Oslo, hvoretter Pål Barkvoll snakket om medarbeidernes innsats og lojalitet.

- Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste er en hedersbevisning som henger høyt, hvor et av kriteriene også er fremragende arbeidsinnsats. Videre tildeles den medarbeidere i alle kategorier, noe som viser hvor viktig alle grupper av ansatte er - som deler av et tannhjul for å kunne nå fakultetets mål og utføre samfunnsoppdraget i forhold til odontologisk forskning og utdanning av tannleger og tannpleiere, sa Barkvoll i sin tale.