Svar til (u)lykkelig

Det er vanskelig å kommentere de konkrete kommentarene om pris og tilbud uten mer informasjon. Generelt er det vanskelig å kjenne seg igjen i at dette er relatert til helsenettet. Mye later til å være kostnader knyttet til vanlig IT-utvikling. Mange har også hatt kostnader for å komme opp på et nivå hvor IT-løsningene er lovlige.

NTF ser klart at det er en utfordring at tannlegene blir utsatt for leverandører som selger for dyre løsninger i forhold til behovet, og knytter det til enkelte elementer. Dette har vi skrevet om før. Rådet må igjen være å innhente flere tilbud, både på elektronisk pasientjournal (EPJ) og maskinvare. Jeg har forståelse for at dette er et felt utenfor mange tannlegers interesse, og dermed kanskje vanskelig å sette seg inn i. Nettopp det at mange tannleger ikke har mye kunnskap gjør at man også bør vurdere en mer helhetlig og profesjonell IT-drift. Ja, det koster. Men det gir også driftssikkerhet.

To punkter vil jeg gjerne kommentere. Det første er behovet for en egen internettlinje for Opus' tilgang til serveren. Dette er ikke bare feil, det er også direkte ulovlig. Fjerntilgangen SKAL skje gjennom helsenettet, noe Opus skal kunne håndtere. Det stemmer heller ikke at fysioterapeutene har «sluppet unna», de ligger bare litt bak oss i løypa og har et annet behov i forhold til utstyr på klinikken - som igjen medfører andre løsninger.

NTFs prioriteringer var og er rotfestet i at tannleger skal få tilgang til langt flere tjenester enn bare HELFO-oppgjøret. Vurderingen som ble gjort var at man på kort sikt måtte være tilknyttet helsenettet for å være en del av det norske helsevesenet. Det er en vurdering jeg fremdeles mener er korrekt, sannsynligvis i stadig større grad etter fjorårets stortingsmeldinger om eHelse og kvalitet. Så har utviklingen gått langt saktere enn vi hadde grunnlag for å tro på grunn av svært dårlig kvalitet på myndighetenes arbeid. Det gjør at det fremdeles er få tilgjengelige løsninger, men det jobbes stadig med bedre løsninger, og vi ser endelig klare tegn til bedring. Det går ikke raskt nok eller glatt nok, men jeg mener fremdeles at dette er en utvikling vi som stand må være med på.

Jørn AndréJørgensen 

Rådgiver, elektronisk samhandling