TANK - Tannlegeforeningens nettbaserte kurs:

Interessen er vekket

Tannlegeforeningens nettbaserte kurs, TANK, lanserte sitt første kurs under åpningen av landsmøtet den 31. oktober i fjor. Flere har allerede tatt smittevernkurset, og nå på nyåret kommer det et nytt kurs - i personvern og informasjonssikkerhet.

F14-01-031.eps

Rådgiver for e-læring, Øyvind Huseby (t.v.) og utdanningssjef Øyvind Asmyhr står bak TANK - Tannlegeforeningens nettbaserte kurs. Foto: Kristin Aksnes.

Utdanningssjef Øyvind Asmyhr og rådgiver for e-læring, Øyvind Huseby, forteller at NTF i første omgang har valgt emner og kurs som gir tannlegene stor nytteverdi og som er knyttet til myndighetskrav.

- Vårt mål er å gjøre hverdagen enklere for tannlegene, sier Asmyhr, og understreker at i de nettbaserte kursene er det innholdet som er det viktigste, i tillegg til at de er målrettet i forhold til krav.

- Alle våre kurs er laget i samarbeid med de beste fagfolkene og kvalitetssikret gjennom tilsynsmyndighetene på hvert område. Når kursene er gjennomført er myndighetskravene tilfredsstilt.

Smittevernkurset gir deg kunnskap om de rutiner Helsetilsynet vil se, og Folkehelseinstituttet har kvalitetssikret kurset. Følger du det kurset lærer deg er du sikker.

- Når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet er kurset delt i to. Del en er for alle som jobber ved en tannklinikk, del to er for klinikkeiere. Hvis du har tatt både del en og to har du i løpet av kurset fått en ferdig utfylt mal i forhold til normen, legger Huseby til.

Det betyr at Datatilsynets norm for informasjonssikkerhet som alle tannleger plikter å oppfylle etter hvert som så og si alle har fått elektronisk pasientjournal, vil være oppfylt den dagen du har fullført del to av TANKs nettbaserte kurs i personvern og informasjonssikkerhet. Da kan Datatilsynet bare komme. Du vil, som følge av fullført kurs, kunne vise frem den ferdig utfylte malen, som det heter i terminologien. Og de som står bak kurset i NTF, Asmyhr og Huseby, mener at dette er korteste vei for å oppnå dette.

Mange fordeler

- I tillegg har du lært det du trenger å lære, noe som sikres gjennom kontrollspørsmål underveis og bestått eksamen til slutt. Når kurset er fullført har du også fått etterutdanningspoeng på kontoen din. Hvor mange timer du får varierer fra kurs til kurs. Smittevernkurset gir eksempelvis seks timer i NTFs system for registrering av timer under obligatorisk etterutdanning.

- Det er mange fordeler med å tilegne seg kunnskap gjennom å ta et nettbasert kurs. Du kan ta det når det passer deg. Du slipper fravær fra praksis, du slipper reisevei til og fra kursstedet og det er relativt rimelig. Igjen som eksempel; smittevernkurset koster 800 kroner.

- NTFs nettbaserte kurs kan for øvrig tas på alle plattformer, PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon, forteller Huseby.

Nye planer

- Hvilke planer har dere for nye kurs etter smittevern og personvern?

- Det første som kommer da er et kurs i strålevern, som har vært mer eller mindre klart ganske lenge. Dette kurset kommer i løpet av våren 2014, og er nok et kurs som gjør at tannlegene får oppfylt et myndighetskrav så snart eksamen er bestått, forteller Asmyhr, som legger til:

- Ingen kan betjene et røntgenapparat uten å ha lært det nødvendige om strålevern, og TANK-kurset som kommer er kvalitetssikret gjennom Statens strålevern. Har du det er du altså på den sikre siden.

Videre har vi planer om å tilby et etikk-kurs i løpet av 2014. Vi har også begynt å tenke på utviklingen av kliniske kurs, i første omgang innen kirurgi og endodonti. Det er mange fagområder som er egnet å formidle via instruerende og illustrerende videoer. Alle kursene har mange slike, tilpasset og produsert spesielt for tannleger som jobber etter norsk regelverk.

- Vi tilbyr egenprodusert godkjent, kvalitetssikret innhold som gir deg det du trenger, lover Asmyhr og Huseby, som er glade for at det de har lagt ned mye arbeid i har vekket interessen hos tannlegene.

- Dette var også noe vi hadde ventet, ettersom medlemsundersøkelsen for tre-fire år siden viste at mange ønsket seg nettopp nettbaserte etterutdanningskurs, avslutter Asmyhr, og minner om at alle kurs annonseres på NTFs hjemmeside www.tannlegeforeningen.no. Påmelding, betaling og gjennomføring skjer nettbasert og alle timer blir automatisk ført over på deltakerens kursprofil hos NTF.

Ellen BeateDyvi