Den norske tannlegeforening:

Valg 2013

På NTFs representantskapsmøte 29. - 30. november skal det foretas valg til hovedstyret og en rekke organer. Her presenteres valgkomiteens innstilling, etterfulgt av de forslag valgkomiteen mottok fra NTFs lokalforeninger.

Valgkomitéen har hatt følgende sammensetning

Marianne Gaarden, Troms TF (leder), Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF, Asgeir Bårdsen, Bergen TF, Anne Vonen, Oslo TF og Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF.

Kunngjøring av høstens valg ble lagt ut på NTFs nettsted, og stod i NTFs Tidende nr. 5 i mai 2013. I begynnelsen av juni fikk hovedstyret, lokalforeningene og spesialistforeningene informasjon fra NTF om at valgene til årets representantskap var publisert på NTFs nettsted.

Det er sendt e-post til alle som har verv og er på valg i år, med forespørsel om gjenvalg.

E-post er sendt til e-postadressene som medlemmene har registrert på «Min profil» i NTFs register.

Det er sendt e-post til lokalforeninger og spesialistforeninger med oppfordring om å sende inn forslag. All informasjon er gitt via e-post og NTFs nettsted.

Følgende innehavere av tillitsverv har frasagt seg gjenvalg for en ny periode

NTFs hovedstyre:

Jørn Andre Jørgensen

NTFs Fagnemnd:

Inger Johanne Nyland

NTFs råd for tannlegeetikk:

Olav Kvitnes

Sisle Varegg Eide

Hauk Øyri

NTFs kontrollkomité:

Thomas Sefranek

Børre Skogstrand

Tannlegeundervisningens fond:

Ellen Berggreen

Det er kommet inn forslag på /støtte til kandidater fra 13 lokalforeninger og fra to enkeltmedlemmer. To lokalforeninger og en spesialistforening ga tilbakemelding om at de ikke hadde forslag til aktuelle kandidater.

En oversikt over innkomne forslag til kandidater er registrert i en tabelloversikt. Dette gjelder også forslag på kandidater som i ettertid har trukket seg. På forespørsel fra valgkomitéen har noen av kandidatene gitt beskjed om at de ikke er aktuelle for verv de er foreslått til.

Oslo TF støtter de foreslåtte kandidater som valgkomitéen er kommet fram til.

Aust-Agder TF gir støtte til kandidater som stiller til gjenvalg.

Nordland TF støtter sine kandidater.

Buskerud TF forslår kandidater og stiller seg bak og støtter de kandidater som stiller til gjenvalg ved årets representantskap.

Østfold TF har kommet med forslag på kandidater til flere verv og utrykker en generell støtte til de som tar gjenvalg i resterende verv.

Rogaland TF har foreslått kandidater til flere verv og vil støtte faste medlemmer av hovedstyret som tar gjenvalg som vanlig medlem. De støtter medlemmene i NTFs redaksjonskomité som tar gjenvalg.

Enkelte kandidater er foreslått til flere tillitsverv. Kandidater som er foreslått til ordførerkollegiet bør ikke være kandidat til andre verv.

Medlemmer av kontrollkomitéen bør ha god kunnskap om NTF og bør ikke være kandidater til andre verv i NTF eller inneha verv i andre foreninger som kan gi interessekonflikt. Dette er tatt hensyn til i innstillingen.

Om medlemmer av valgkomiteen er foreslått til verv har de ikke deltatt i valgkomiteens behandling av gjeldende verv.

Valgkomiteen legger fram sitt forslag på kandidater til de verv som Representantskapet 2013 skal velge. Vår innstilling er basert på en samlet vurdering, der vi har lagt vekt på en allsidig sammensetning geografisk og yrkesmessig, og det er tatt hensyn til organisasjonsmessig yrkeserfaring.

Innstillingen er enstemmig.

Til sentralt næringsutvalg (SNU) ble det valgt representanter på Næringspolitisk forum i september. Følgende representanter er valgt:

Leder: Gunnar Amundsen, Haugaland TF

Styremedlem: Atle Hagli, Rogaland TF

Styremedlem: Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF

Varamedlem: Anne Marte Frestad Andersen

Til sentralt forhandlingsutvalg (SF) vil det velges representanter under Lønnspolitisk forum i slutten av oktober. Følgende representanter innstilt av valgkomiteen:

Leder: Farshad Alamdari, Hedmark TF

Nestleder: Hege Myklebust Vartdal, Møre og Romsdal TF

Medlem: Ellen Holmemo, Bergen TF

Varamedlem: Asgeir Baardsen, UiB

Varamedlem: Torbjørn Fauske, Nordland TF

Valgkomiteens innstilling

Verv

Navn

Lokalforening

Hovedstyret

President

Camilla Steinum

Østfold TF

Visepresident

Arnt Einar Andersen

Sør-Trøndelag TF

Hovedstyremedlemmer

Bernt Vidar Vagle

Rogaland TF

Anne Beate Sønju Clasen

Oslo TF

Torbjørn Fauske

Nordland TF

Grethe Wergeland

Buskerud TF

Truls Breyholtz

Bergen TF

Varamedlemmer til hovedstyret

1.Ralf Husebø

Rogaland TF

2.Anne Kristine Solheim

Sør-Trøndelag TF

3.Benedicte H. Jørgensen

Oslo TF

Ordførerkollegiet

Ordfører

Trond Grindheim

Bergen TF

Varaordfører

Rannveig Roberg

Vestfold TF

NTFs Fagnemnd

Leder

Berit Øra

Sør-Trøndelag TF

Nestleder

Elisabet Jonsson

Nordland TF

Medlemmer

Sverre Aukland

Aust-Agder TF

Lars-Einar Ulvestad

Oppland TF

Varamedlemmer

Arne Lund

Bergen TF

Jie-Yuan Wu,

Østfold TF

Redaksjonskomité NTFs Tidende

Medlemmer

Jon E Dahl

Oslo TF

Anders Goberg

Østfold TF

Malin Jonsson

Bergen TF

Varamedlemmer

Asgeir Bårdsen

Bergen TF

Anne Rønneberg

Oslo TF

NTFs kontrollkomité

Styremedlemmer

Hanne M.G. Almgren (1)

Oslo TF

Inger-Lise S. Mathisen (2)

Oslo TF

Kirsten Halonen (3)

Østfold TF

Varamedlemmer

Geir Torsteinson (1)

Bergen TF

Rolf Terje Alvær (2)

Rogaland TF

Niklas Angelus (3)

Nord-Trøndelag TF

NTFs råd for tannlegeetikk

Leder

Maria Alvenes

Hedmark TF

Nestleder

Lise Kiil

Oslo TF

Styremedlem

Morten Klepp

Rogaland TF

Ellen Holmemo

Bergen TF

Sigrid Bruuse Lunding

Nodland TF

Varamedlem

Ninni Haug

Troms TF

Vemund Øiestad

Sogn og Fjordane

Lasse Hove

Finnmark TF

NTFs ankenemnd for klagesaker

Styremedlem

Helle Nyhus

Oslo TF

Stig Heistein

Oslo TF

Harald Nesse

Bergen TF

Varamedlem

Berit Lund-Andersen

Haugaland TF

Sykehjelpsordningen for tannleger

Leder

Aleidis Løken

Oslo TF

Styremedlemmer

Jon Tryggestad

Nordland TF

Svein Øksenholt

Sør-Trøndelag TF

Varamedlemmer

Karin Holmgard

Haugaland TF

Benedicte H. Jørgensen

Oslo TF

Elsa Sundsvold

Troms TF

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

Medlem

Anne Berit Skaare

Oslo TF

Varamedlem

Erik Saxegaard

Oslo TF

Tannlegeundervisningens fond

Styremedlem

Kristin Klock

Bergen TF

Varamedlem

Asgeir Bårdsen

Bergen TF

Fra NTFs lokalforeninger mottok valgkomiteen følgende forslag til kandidater:

Verv

Navn

Valg/gjenvalg

Forslagsstiller/ støttes av

Støtte til de kandidatene som stiller til gjenvalg, ikke spesifisert på navn

Hovedstyret

President

Camilla Steinum (Østfold TF)

gjenvalg

Østfold Bergen Sør-Trøndelag Troms Rogaland Sogn og Fjordane Telemark

Oslo

Visepresident

Arnt Einar Andersen (Sør-Trøndelag TF)

nyvalg

Østfold Sør-Trøndelag Troms

Hovedstyremedlemmer

Bernt Vidar Vagle (Rogaland TF)

gjenvalg

Bergen Østfold Rogaland

Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Anne Beate Sønju Clasen (Oslo TF)

gjenvalg

Oslo Bergen Østfold Rogaland

Buskerud, Aust-Agder

Torbjørn Fauske (Nordland TF)

gjenvalg

Nordland Bergen Østfold Rogaland

Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Grethe Wergeland (Buskerud TF)

gjenvalg

BuskerudBergenØstfold, Rogaland

Aust-Agder, Oslo

Truls Breyholz (Bergen TF)

nyvalg

Bergen Hedmark

Ralf Husebø (Rogaland TF)

nyvalg

Rogaland

Sigrid Bruuse Lunding (Nordland TF)

nyvalg

Troms

Niklas Angelus (Nord-Trøndelag TF)

nyvalg

Nord-Trøndelag

Dagfinn Holtan (Rogaland TF)

nyvalg

Øyvind Simonsen

Varamedlemmer til hovedstyret

Ralf Husebø (Rogaland TF)

gjenvalg

Bergen Sogn og Fjordane Østfold

Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Anne Kristine Solheim (Sør-Trøndelag TF)

nyvalg

Sør-Trøndelag

Sigrid Bruuse Lunding (Nordland TF)

gjenvalg

Bergen,Nordland

Østfold, Buskerud, Aust-Agder

Truls Breyholtz (Bergen TF)

gjenvalg

Sogn og Fjordane

Ordførerkollegiet

Ordfører

Trond Grindheim (Bergen TF)

gjenvalg

Bergen Sogn og Fjordane

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Ranveig Roberg (Vestfold TF)

nyvalg

Troms

Varaordfører

Ranveig Roberg (Vestfold TF)

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

NTFs Fagnemnd

Leder

Berit Øra (Sør-Trøndelag (TF)

nyvalg

Bergen Sør-TrøndelagRogaland, Troms

Østfold, Buskerud, Aust-Agder Oslo

Nestleder

Elisabet Jonsson (Nordland TF)

nyvalg

Troms

Medlemmer

Elisabet Jonsson (Nordland TF)

gjenvalg

Bergen Rogaland Nordland

Østfold, Buskerud, Aust-Agder Oslo

Sverre Aukland (Aust-Agder TF)

gjenvalg

Rogaland Troms

Østfold, Buskerud, Aust-Agder Oslo

Arne Lund (Bergen TF)

nyvalg

Bergen

Lars-Einar Ulvestad (Oppland TF)

nyvalg

Troms

Christian M. Tønnessen (Rogaland TF)

nyvalg

Rogaland

Jie-Yuan Wu, (Østfold TF)

nyvalg

Østfold Buskerud Troms

Varamedlemmer

Christian M. Tønnessen (Rogaland TF)

gjenvalg

Bergen Sogn og Fjordane

Østfold, Buskerud, Aust-Agder

Lars-Einar Ulvestad (Oppland TF)

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder

Elsa Sundsvold (Troms TF)

nyvalg

Troms

Redaksjonskomité NTFs Tidende

Medlemmer

Jon E Dahl (Oslo TF)

gjenvalg

Oslo Rogaland

Østfold, Buskerud, Aust-Agder

Anders Godberg (Østfold TF)

gjenvalg

Østfold BergenRogaland

Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Malin Jonsson (Bergen TF)

gjenvalg

Bergen Rogaland

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Varamedlemmer

Asgeir Bårdsen (Bergen TF)

gjenvalg

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Anne Rønneberg (Oslo TF)

gjenvalg

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

NTFs kontrollkomité

Styremedlemmer

Hanne M. G. Almgren (Oslo TF)

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Odd Tveiterås Nesse (Bergen TF)

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder

Oslo

Geir Thorsteinson (Bergen TF)

nyvalg

Bergen

Varamedlemmer

Inger-Lise S. Mathisen (Oslo TF)

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

NTFs råd for tannlegeetikk

Leder

Maria Alvenes (Hedmark TF)

gjenvalg

Hedmark Bergen Rogaland

Østfold,Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Medlemmer

Lise Kiil (Oslo TF)

gjenvalg

Oslo Bergen Rogaland

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Morten Klepp (Rogaland TF)

gjenvalg

Rogaland

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Ellen Holmemo (Bergen TF)

nyvalg

Bergen

Hauk Øyri (Rogaland TF)

nyvalg

Rogaland

Kirsten Halonen (Østfold TF)

nyvalg

Troms

Vemund Øiestad (Sogn og Fjordane TF)

nyvalg

Sogn og Fjordane

Rabia Khawaja

nyvalg

Rabia Khawaja

Varamedlemmer

Kirsten Halonen (Østfold TF)

gjenvalg

Bergen Østfold

Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Hauk Øyri (Rogaland TF)

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder

NTFs ankenemnd for klagesaker

Styremedlemmer

Helle Nyhuus (Oslo TF)

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder,Oslo

Stig Heistein (Oslo TF)

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder,Oslo

Harald Nesse (Bergen TF)

gjenvalg

Østfold, Buskerud, Aust-Agder,Oslo

Anne C. Frestad Andersen

gjenvalg

Østfold

Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Sykehjelpsordningen for tannleger

Leder

Aleidis Løken (Oslo TF)

gjenvalg

Oslo, Aust-Agder, Buskerud, Østfold

Styremedlemmer

Jon Trykkestad (Nordland TF)

gjenvalg

Nordland Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Svein Øksenholt, (Sør-Trøndelag TF)

gjenvalg

Sør-Trøndelag, Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Varamedlemmer

Karin Holmgard (Haugaland TF)

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Benedicte Jørgensen (Oslo TF)

gjenvalg

Oslo

Østfold, Buskerud, Aust-Agder

Elsa Sundsvold

gjenvalg

Bergen

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

Medlem

Anne Berit Skaare (Oslo TF)

gjenvalg

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Varamedlem

Erik Saxegaard, (Oslo TF)

gjenvalg

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo

Tannlegeundervisningens fond

Styremedlem

Kristin S. Klock (Bergen TF)

gjenvalg

Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Oslo