Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk

Ved forrige nummer av Tidende, nr. 8 2013, lå det ved et hefte om nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i tannhelsetjenesten. Helsedirektoratet har dessverre ikke flere av heftene, så vidt Tidende har klart å bringe på det rene, men retningslinjene finnes på Helsedirektoratets sider: helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-faglige-retningslinjer-for-antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten/Publikasjoner/IS-2030_nett_low.pdf