Kunngjøring

Spesialistutdanning i odontologi 2014

Ved de odontologiske fakultetene i Bergen og Oslo skal det tas opp kandidater innen de ulike fagområdene i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp vil bli registrert som student ved et av fakultetene. Av tabellen fremgår det hvilke fagområder det planlegges opptak for ved de ulike lærestedene.

Søknad og opptak

Generelle opptakskrav er bestått odontologisk grunnutdanning og to års erfaring fra allmennpraksis. I helt spesielle tilfeller kan det dispenseres fra kravet om to år. Se det enkelte lærestedets interne nettsider for utfyllende informasjon. Søknad sendes fakultetene på eget skjema som kan lastes ned fra nettet:

Bergen: http://www.uib.no/odontologi/utdanning/spesialistutdanning-i-odontologi

Oslo: http://www.odont.uio.no/studier/spesialistutdanning/soke/index.html

Det må legges ved kopier som dokumenterer utdanning, praksis og eventuell annen meritterende virksomhet.

Søknadfrist

Søknadsfrist er 25. oktober 2013

Adresser

Interesserte søkere anbefales å kontakte fakultetene for informasjon om utdanningsprogrammene. Nærmere informasjon om fagprogrammene gis av fagansvarlig ved de enkelte fagavdelingene.

Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, Postboks 7804, 5020 Bergen.

Telefon: 55 58 60 16, fax: 55 58 65 77, kontaktperson: Unni Lange: spesialistutd@iko.uib.no

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Postboks 1142 Blindern, 0317 Oslo.

Telefon: 22 85 21 99, fax: 22 85 23 32, kontaktperson: Kim Henrik Ruud: k.h.ruud@odont.uio.no

Fagområde

Bergen

Oslo

Endodonti

Ikke opptak

x

Kjeve- og ansiktsradiologi

Ikke opptak

x

Kjeveortopedi

Ikke opptak

Ikke opptak

Oral kirurgi og oral medisin

x

x

Oral protetikk

x

x

Pedodonti

Ikke opptak

x

Periodonti

x

x