Christiane Petzold tildelt Kongens gullmedalje

Stipendiat Christiane Petzold mottok prisen under årsfestseremonien i Universitetets aula mandag 2. september.

H.M. Kongens gullmedalje er en pris som årlig tildeles fremragende, yngre forskere for vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo det foregående året.

Et arbeid som belønnes med H.M. Kongens gullmedalje, må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Begrunnelse for tildeling

Petzold har jobbet med å optimalisere materialer som anvendes for midlertidig kirurgisk stabilisering av beinbrudd, slik at disse stimulerer ny ben-dannelse uten å feste seg i benet.

Midlertidige implantater og skruer i bein kan dermed tidligere og lettere fjernes uten at det oppstår nye skader som forlenger pasientenes sykeforløp.