Tilbakeblikk

1913

Tandlægenøden og tandlægeinstitutet

Dette var titelen paa et foredrag som Thorvald Moestue holdt i Kristiania Tandlægeforening den 23de september.

Foredragsholderen søkte dels ved sammenligning med vore nabolande og dels paa anden maate at paavise, at der aldeles ikke hersker nogen tandlæge-nød hos os; en utvidelse av elevtallet ved Statens Tandlægeinstitut ansaa han derfor upaakrævet. Derimot fandt han det mere nødvendig at studietiden forlængedes fra 3 til 4 aar, saa tandlægernes utdannelse kunde bli fyldigere. Spørsmaalet om institutets utvidelse i den ene eller anden retning mente han at standen burde faa anledning til at uttale sig om, før institutstyret sendte sit forslag til departement og storting.

September 1913, 7de hefte

1963

Norsk Tannverns prisoppgave

Norsk Tannvern stillet i 1959 opp følgende prisoppgave: «En sammenligning mellom kariesfrekvensen i en typisk kystbefolkning og en typisk innlandsbefolkning, med særlig henblikk på en eventuell karieshemmende effekt av høyt konsum av saltvannsfisk.»

Førstepremie ble tildelt lege og tannlege Gisle Bang ved Gades Institutt i Bergen, og andrepremie ble tildelt tannlege Sigurd Bragstad - fylkestannlege i Nord-Trøndelag.

Ingen av besvarelsene finner at et høyt konsum av saltvannsfisk har hatt merkbar effekt på kariesfrekvensen (tannråtehyppigheten).

September 1963, hefte 7

2003

Sekretariatet i en overgangsfase

Når Reidun Stenvik går av med pensjon 1. juni, overtar nåværende fagsjef Morten Rolstad stillingen som informasjonssjef og redaktør av NTFs nettsted. Ny fagsjef blir Sissel Bjørntvedt, Moss, som tiltrer 1. august. Fordi Morten Rolstad i en overgangsfase må fungere i begge stillingene, kan aktiviteten på informasjonsfronten bli noe mindre i denne perioden. Vi håper medlemmene har forståelse for dette i og med at det går mot sommer og ferietid.

Sekretariatet

Juni 2003, nr. 8