Fremmer kvalitet og forskning:

Partnerskap med Polen

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo ønsker et nærmere samarbeid med sine kolleger ved Det jagellonske universitet i Krakow.

Dekan Pål Barkvoll i samtale med professor Grodzicki, dekan ved Det medisinske fakultet, Det jagellonske universitet, og Ellen Bergene, leder i European Educational Consultants, under det seneste samarbeidsmøtet i Krakow. (Foto: Jagiellonian University).

Det aller viktigste er å starte et utviklingsprosjekt for å finne ut hvor vi har sammenfallende interesser. Krakow ønsker dialog med oss for å sette fokus på hvordan en god tannlegeutdanning skal være, sier dekan Pål Barkvoll.

Siden mange norske studenter studerer til tannlege i Polen samtidig som et stort antall polakker er bosatt i Norge, mener Barkvoll det er en del av samfunnsoppdraget å jobbe for en utveksling av lærere, studenter og forskere, samt å sikre et tett forskningssamarbeid mellom de to landene.

- Det er viktig at vi har kjennskap til polakkenes akademiske basis og tradisjoner, sier han.

Midler til forskning

Hvert år bidrar Norge med store summer til finansieringsordningene innen EØS. Noen av disse midlene er øremerket forskning, og institusjoner i land som Polen kan søke om disse midlene til sine forskningsprosjekter. Universitetet i Oslo kan ikke søke direkte.

- De gode mulighetene for forskningsfinansiering er en annen vektig grunn til å samarbeide med universitetet i Krakow, sier Barkvoll.

Han påpeker også at det er forskjeller mellom utdanningene i Polen og Norge, og at det ville være betenkelig hvis norske studenter som studerer i Polen fikk en dårligere utdanning

- Det er viktig for oss å påvirke slik at utdanningen blir så god som mulig, de norske studentene går der på store stipender fra staten. Krakow på sin sider er selvfølgelig interessert i at deres studenter blir lagt øverst i bunken når de søker på jobb. Begge parter ønsker et best mulig universitet, sier han.

Formalisert samarbeid

Ikke at Det jagellonske universitetet i Krakow har et dårlig rykte i utgangspunktet; institusjonen er det høyest rankede universitetet i Polen innenfor medisin og odontologi.

- Det var Krakow som tok kontakt med oss, forteller Barkvoll.

- Jeg ble invitert dit i mai i år og fikk en gjennomgang av studieprogrammene deres.

En stund etterpå kom dekanen for Det medisinske fakultetet i Krakow på besøk til Oslo, hvor han blant annet ble gjort kjent med fagmiljøer som gerodontologi og biomaterialforskning, fokusområder også ved Det jagellonske universitet. En delegasjon fra UiO ble igjen invitert til Krakow denne høsten, og Barkvoll mener det bør kunne foreligge en institusjonsavtale innen utgangen av året.

- De har mange norske studenter på sitt internasjonale program, og vi ønsker naturligvis at disse skal være best mulig rustet for oppgaven når de kommer tilbake til Norge for å jobbe som tannleger, sier Barkvoll.

Universitetet i Oslo har lignende samarbeidsprosjekter innenfor Erasmus-programmet som sikrer student- og lærerutveksling med andre europeiske land.

- Fra neste år skal vi åpne for at studenter som har en grundig odontologisk grunnutdanning fra utlandet skal kunne søke om overføring til UiO, sier Barkvoll.

Bør kunne engelsk

De første kullet av norske odontologistudenter i Krakow er ferdige tannleger om tre år. De første to årene har bestått av teoretisk undervisning, nå står klinisk praksis for tur. Det har vært reist spørsmål om tannlegeutdanningen i Polen gir studentene tilstrekkelig mengde kliniske trening. Et annet problem er kommunikasjon.

- Det er naturligvis en bekymring hvis norske studenter ikke forstår hva pasientene sier. Et tilfredsstillende opplegg betinger at pasientene kan gjøre seg forstått på engelsk i størst mulig utstrekning. Jeg vil likevel ikke fraråde noen å studere i Polen på grunn av dette, sier Barkvoll.

Tone Elise Eng Galåen