Tannhelsereiser til Polen

Ill: Yay Micro.

Det vakte oppsikt i tannlegekretser på Vestlandet da Haugesunds Avis i et stort oppslag tidligere i år skrev om en tannhelsesekretær fra Odda som ville etablere et firma for å ta med pasienter fra Vestlandet til Gdansk. Dette er ikke så oppsiktsvekkende i seg selv, men det som ble lagt merke til, var at firmaet var innstilt til økonomisk støtte fra Odda kommune. Firmaet hadde søkt om etableringsstøtte på 50 000, og rådmannens forslag til vedtak i Odda kommunes næringsfond lød på 33 000 kroner.

Nå er tannhelsetilbudet i kommunene fylkeskommunens ansvar, men oppslaget skapte en del spekulasjoner rundt hvordan kommunene så på sin rolle i denne sammenhengen.

Søknaden ble behandlet i utviklingskomiteen i Odda kommune, som er et politisk sammensatt organ. Etter en prinsipiell diskusjon om hva som tjener næringslivet i kommunen, ble forslaget enstemmig avslått. Avslaget er ikke meldt i lokalpressen, så vidt Tidende har kunnet bringe på det rene.