Kongens medalje til Knut Tornes

Foto: Jørgen Barth

Knut Tornes er spesialist i oral kirurgi og oral medisin ved Haukeland universitetssykehus og har dessuten i 40 år vært tilknyttet odontologiutdanningen ved Universitetet i Bergen, i de siste årene som professor. Tornes har de siste 13 årene vært avdelingsleder for Kjevekirurgisk avdeling ved Haukeland.

Den 7. juni fikk han overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv for et langt og innflytelsesrikt virke innen oral kirurgi og kjevekirurgi.

Det var Bergens alltid entusiastiske ordfører, Trude Drevland, som overrakte medaljen. Hun la vekt på at Tornes hadde vært med på å utdanne en hel generasjon fagfolk og har vært - og er fremdeles - en inspirator og rollemodell for nye utøvere i fagområdet. Han har avgjort vært med på å styrke samarbeidet mellom ulike medisinske fag og odontologi. Forskningsområdet som Tornes har vært spesielt aktiv i gjelder utvikling av bedre og sikrere metoder for behandling av brudd og kjevestillingsfeil og bruk av orale implantater.