Valg

Livet består av en endeløs rekke valg. Noen valg er innlysende og lette. Andre er tyngre og vanskeligere. Hvor lett eller vanskelig det er å velge henger som regel sammen med konsekvensene av det valget en tar. Noen av de valg vi foretar oss får store konsekvenser, kjente og ukjente, både for oss selv og andre.

Mange vil hevde at individets, særlig i vår tid og i vår del av verden, aller største problemer er at vi har for mange valgmuligheter. Det sies at det ville være lettere å leve hvis vi ikke hadde så mye forskjellig å velge mellom nærmest til enhver tid, og hvis vi slapp å frykte at det vi velger er feil, eller tvile på om det vi velger er riktig. Det siktes gjerne til de valg en som oftest skal foreta som ung, og ikke så rent sjelden også senere i livet. Hva skal jeg utdanne meg til? Hvor skal jeg jobbe? Hvor skal jeg bo? Hvem skal jeg eventuelt leve sammen med? Slike ting kan være vanskelig å avgjøre for en selv - og trenger ikke være det. En kan møte på helt andre ting som det blir vanskelig å ta stilling til.

Når det kommer til stortingsvalg er kanskje ikke avveiningene før og handlingene i avlukket og ved valgurnen det som volder de tyngste kvalene eller gir de største direkte konsekvensene for oss som enkeltpersoner. Vi kan i hvert fall ikke skape de eventuelle konsekvensene helt alene. Mange andre må velge det samme som oss for at resultatet blir det vi har valgt. Og så er det opp til politikerne, som kanskje har lovet oss noe, hva konsekvensene av valget blir. Kanskje får partiet vi stemmer på det valgresultatet de vil ha. De kommer til makten, som det heter, og danner regjering - og vi får muligens, som følge av det, noe vi har håpet på - som var grunnen til at vi valgte som vi gjorde.

Det er ikke sikkert det er tannhelsepolitikken som er det utslagsgivende hverken for folk eller tannleger flest, når de avgjør hvilket parti de skal stemme på. I denne utgaven av Tidende er likevel de største politiske partiene som stiller liste ved årets stortingsvalg presentert, med det de har på programmet når det gjelder akkurat tannhelse.

De siste årene, og særlig i valgtider, har spørsmålet om offentlig finansiering av tannhelsetjenester kommet ganske høyt opp på dagsordenen, samtidig som den politiske viljen til å få dette igjennom synes nokså liten. Akkurat nå er det dannet en egen forening som vil arbeide for å sette spørsmålet om offentlig finansiering av tannhelsetjenester høyt opp på den politiske agendaen. Engasjementet blant folk flest rundt dette spørsmålet om hvem som skal finansiere nordmenns tannbehandling pleier å være stort, hvis vi skal dømme etter aktiviteten på sosiale medier når dette spørsmålet dukker opp. Det vi ser nå er intet unntak i så måte.

Samtidig ser vi at det er andre måter politiske partier kan tenke om og arbeide med befolkningens tannhelse på, enn akkurat det med finansiering og spørsmålet om hvem som skal betale. Dette ser vi et eksempel på i denne utgaven av Tidende. I Oslo kommune har bystyret nylig vedtatt å satse mer på både de yngste og de eldstes tannhelse.

Se litt på hva partiene sier, i den grad de sier noe om det du er mest opptatt av. Tenk på hva som er viktig for deg. Det er det vi skal ta stilling til, når vi velger hvilke politikere vi vil ha ved makten de neste fire årene.

Godt valg!

Ellen BeateDyvi