Forskerskoler lykkes

I følge Forskningsrådet viser en evaluering at de fem nasjonale forskerskolene fra 2009 så langt fungerer godt, skriver Forskerforum.

Evalueringen viser at forskerskolene har lykkes godt. De har bidratt til å styrke kvaliteten på forskerutdanningen hos institusjonene som er med. Mange doktorgradsstudenter har søkt til disse nasjonale skolene. Dermed har de fått et bedre kurstilbud enn deres egen institusjon hadde kunnet tilby alene, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg. Skolene får 46 millioner kroner i tre år til.