Frisk debatt i Trondheim

Panelet besto av (fra venstre) Per Sandberg (FrP), Thorild Aarbergsbotten (H), Jorodd Asphjell (AP), Snorre Valen (SV),og presidenten i NTF, Camilla Hansen Steinum. Hans-Christian Vadseth fra First House ledet debatten.

Trenger vi virkelig en ny tannhelsereform?» var temaet for debattmøtet kvelden før Midt-Norgemøtet åpnet. Panelet besto av første nestleder i FrP og leder i Stortingets justiskomité, Per Sandberg, stortingskandidat fra Høyre Thorild Aarbergsbotten, medlem av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Jorodd Asphjell fra Arbeiderpartiet, og parlamentarisk nestleder i SV, Snorre Valen, i tillegg til presidenten i NTF, Camilla Hansen Steinum. Hans-Christian Vadseth fra First House ledet debatten med stram hånd, og tvang fram i hvert fall ett klart svar: holder politikerne det de lover, får tannleger rett til å henvise direkte til spesialist om ikke lenge.

- Sett at det skulle bli en rødgrønn regjering i fire år til, får vi en tannhelsereform da, eller blir det fire år til med snakk om det, Snorre Valen?

- Nei, da får vi en tannhelsereform. Vi vedtok i Soria Moria II at vi skal utrede hvordan vi skal lage en reform for tannhelsefeltet. Men jeg vil advare litt mot en behovsprøvingstankegang. Det er veldig bra å ha prioriterte grupper innenfor tannhelsesektoren som har spesielle utfordringer, men noe av det som er bra med norske ordninger, ikke bare innenfor helsefeltet, er at de er universelle. Da sørger du for at alle har ett sett med grunnleggende rettigheter. Jeg ser for meg en flertrinnsrakett der du innfører et egenandelstak på to og et halvt til tre tusen kroner.

- Angående egenandelstak og beløp: hvis det ble satt til 3 000 kroner for tannhelse, ville det bety seks milliarder for den norske stat. Men her vil vi ha en god dialog med Tannlegeforeningen, sa Asphjell.

- Vi er nødt til å ha en dialog med profesjonene, sa Sandberg. Men på sikt skal vi komme dit at tannhelse inkluderes i den ordinære helseegenandelen, slik at vi får ett system og en forenkling. Men hvis vi skal gjøre det hele i løpet av 2014, vil det koste 11 milliarder kroner. Derfor må vi ta det stykkevis. Men hvor skal pengene tas? Vanlige helsetjenester må koste mer for at tannhelse skal koste mindre. Det blir en tøff diskusjon, som kommer på et eller annet tidspunkt. På den annen side har den sittende regjering fått tilført 400 milliarder de siste årene, så det handler også om politisk vilje.

- Er du med på hans plan om opptrapping av tannhelsefinansieringen, Aabergsbotten? spurte Vadseth.

- I politikken, selv om det er valgkamp, kan en ikke bare øse ut penger og love gull og grønne skoger, men så må noen av oss se på hvordan vi kan få mest og best tannhelse utfra de rådende forutsetninger.

- Mange gode ønsker og intensjoner og en felles fiende: Karius og Baktus. Camilla Hansen Steinum, du har hørt innledninger fra fire partier - hvis du var nødt til å stemme på et i september, hvilket ville det vært?

- Det er nok ingen som er helt på linje med det vi mener. Vi har en god tannhelseordning i Norge i dag: Vi har gratis tannhelse for alle opp til 18 år, og dette er en viktig forebyggingsbit som gjør at den voksne befolkningen er godt rustet når de går ut til den private tannhelsetjenesten. Så vet vi at 90 prosent av den voksne befolkningen går regelmessig til tannlegen selv som de synes det er vondt og dyrt. Dette er et bra tall. Og 75 prosent har under 3 000 kroner i året i utgifter. Vi mener at det er her vi må begynne. Så vi vil ha mer penger til tannhelse, men vi vil ha mer til dem som trenger det mest, sa Steinum.

- Men la oss ta den med en gang. Steinum, du har privat praksis ved siden av å være president - har du noen gang oppdaget alvorlige sykdommer når du har undersøkt pasienter?

- Jeghar oppdaget to alvorlige tilfeller av kreft i munnhulen. Da hadde pasienten flaks, for den oralkirurgen, altså spesialisten, som jeg brukte, han jobbet også på et sykehus. Pasienten ble operert to dager senere. Sånn kan det ikke være - at en må ha flaks for å overleve cancer.

Representantene var raskt enige om at tannleger må få henvisningsrett direkte til spesialist.

- Så når Bent Høye blir helseminister så har vi fire stykker som har sagt ja. Dette husker dere, folkens? avsluttet Vadseth, til stor applaus fra salen.

Tekst og foto:
KristinAksnes