Nytt ferdighetssenter

- skal gi bedre tannleger

Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo har fått et topp, moderne ferdighetssenter. Der øver studentene på fantomhoder, med nøyaktig samme utstyr som benyttes i en moderne tannklinikk hvor pasienter blir behandlet.

Det nye ferdighetssenteret er et veldig stort fremskritt, sier universitetslektor Nina Rygh Thoresen.

Vi befinner oss i nybygget til Domus medica som ligger ved Rikshospitalet på Gaustad. Inne i ferdighetssenteret er nytt utstyr plassert i et lyst og luftig rom med uniter.

- Vårt mål er at studentene skal bli enda bedre før de begynner å behandle pasienter senere i studiet, sier professor og instituttleder Jan Eirik Ellingsen. Han er svært godt fornøyd med det nye ferdighetssenteret.

Inne i det nye øvingsrommet til ferdighetssenteret er det satt opp 44 enheter for studentene. Hver enkelt enhet består av fullt utstyrt unit, tannteknisk laboratoriebenk og moderne datautstyr.

Nina Rygh Thoresen underviser ved instruktørbenken, mens studentene kan følge med på sine skjermer ved uniten.

Mange gjentakelser

Vi møter universitetslektor Nina Rygh Thoresen som står og instruerer en av studentene. Han trener på et fantomhode, det vil si et plasthode, med plastkjeve og plasttenner.

Mye av arbeidet til studentene går ut på å preparere og legge fyllinger.

- Her er det meningen at studentene skal prøve og feile med mange gjentagelser, sier hun. Øving gjør mester. Tennene kan byttes når det er nødvendig.

Studentene får mye mer tid til praktisk øving nå, sammenlignet med tidligere.

- Hver student kan disponere sin unit hele tiden. Tidligere kunne studentene kun trene med fantomhode halvparten av tiden, resten måtte de sitte ved en benk og preparere tenner, sier Nina Rygh Thoresen. Nytt er det også at studentene kan arbeide med turbin- og vanlig vinkelstykke med vann og vakumavsug. Og laboratoriebenken som nå står på arbeidsstasjonen ved uniten, var plassert et annet sted, noe som var upraktisk i undervisningen.

- Alt fantomarbeid er oppdatert nå, understreker universitetslektoren.

Video

Nina Rygh Thoresen går til sin egen instruktørunit i enden av rommet. Hun begynner å arbeide med tenner på en plastkjeve som ligger på benken. Et kamera som er festet over benken, filmer hendene og kjeven - hvordan hun jobber. Samtidig snakker hun i en mikrofon. Dette er med andre ord audiovisuell undervisning.

Hver enkelt student har en stor dataskjerm foran seg og hodetelefoner. Dermed kan de følge med - i detalj - mens Thoresen underviser. De ser svært tydelig hva hun gjør og hører godt, i motsetning til studentene som fikk undervisning i de gamle lokalene til Institutt for klinisk odontologi i Oslo. Før i tiden måtte studentene samle seg rundt henne på gulvet, mens hun underviste, noe som førte til at det var svært vanskelig å se nøyaktig hva hun gjorde.

Avansert undervisning med video kan også overføres til storskjermer i både auditoriet og forelesningssalen.

- Vi benytter oss også av undervisnings-DVDer. Disse DVDene er laget i ferdighetssenteret med hjelp av fotograf. Studentene kan benytte seg av dem ved behov ved sine uniter.

Student Simon Furre Amundsen synes det er moro å benytte nytt, topp moderne utstyr i undervisningen i det nye ferdighetssenteret.

Vellykket

Det nye ferdighetssenteret ble offisielt åpnet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen i februar i år, men det ble tatt i bruk allerede i august i fjor. Et kull har med andre ord blitt ferdig med sin trening der. Ingen strøk på den praktiske prøven.

- Jeg har inntrykk av at studentene er bedre forberedt til å behandle pasienter etter øving i det nye ferdighetssenteret. Nivået på vårt første kull i det nye senteret er jevnt over høyere enn tidligere. Men det kan ha mange årsaker. Det kan være fordi utstyret er bedre, men det kan også være tilfeldig, understreker hun.

I det nye ferdighetssenteret har alle studentene også moderne sessler og mulighet til å bevege «pasienten» i mange posisjoner. Dermed kan de lære riktige arbeidsstillinger når de trener på sine fantomhoder, noe som er viktig for å unngå belastningsskader i for eksempel nakken eller skuldrene.

Dette ferdighetssenteret kan også bli brukt senere i studiet. Om nødvendig kan studentene komme tilbake til fantomhodene og trene når instruktøren vil demonstrere avanserte prosedyrer.

- Er det kun fordeler ved det nye ferdighetssenteret for deg som underviser studentene?

- Nei, det er litt trist å bli skilt fra resten av den praktiske klinikken, i og med at vi har flyttet til et annet bygg. Alt annet er positivt, sier Nina Rygh Thoresen.

Studenten

Student Simon Furre Amundsen er svært godt fornøyd med det tekniske utstyret som han bruker mens han trener på fantomhodet.

- Jeg synes det er veldig moro å kunne bruke så fint utstyr. Jeg har gjort en del preparering for å legge fyllinger, og lagd helproteser, sier han som for øvrig er tillitsvalgt på sitt kull som startet våren 2011.

Studentene ved Institutt for klinisk odontologi i Oslo trener på fantomhoder i sitt tredje år i studiet. De to siste studieårene behandler de pasienter på pasientklinikken.

- Når vi får mer trening på fantomhoder, tror jeg vi kan gi pasientene bedre behandling, sier student Simon Furre Amundsen.

Tekst og foto:
HaraldVingelsgaard