Menn lenger bak

Ill: Yay Micro.

Europeiske menn ligger stadig lenger bak kvinnene når det gjelder forventet levealder. Det viser en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO), skriver Fysioterapeuten.

WHO har analysert data for ni millioner mennesker i 53 land og funnet at avstanden i levealder mellom kvinner og menn er på 9,5 år. I 2010 kunne kvinner i Europa regne med å leve i 80 år i gjennomsnitt, mens gjennomsnittet for menn lå på 72,5 år.

Professor Alan White, leder for Men''s Health Forum og professor i menns helse ved Leeds Metropolitan University, sier til BBC at menn ikke er programmert til å dø unge.

- Selv om avstanden i forventet levealder mellom menn og kvinner alltid har vært der, trenger den ikke å være så stor.

Ifølge forskerne er det livsstil og yrkesforskjeller som i stor grad forklarer avstanden mellom kvinner og menn. Avstanden mellom `beste'' og `verste'' land når det gjelder levealder er 17 år for menn og 12 år for kvinner. Blant de «verste» er Hviterussland, Estland, Kazakhstan, Litauen, Montenegro, Russland og Ukraina. I den andre enden av skalaen finner vi blant andre Island, Israel, Nederland og Sverige.