Tannturisme i 2012 - Helfo-tall

Ill: Yay Micro.

Fra 1. januar 2011 kunne medlemmer av Folketrygden ta med seg trygderettigheter til land innenfor EØS-området, også når det gjelder tannbehandling.

I 2011 behandlet Helfo 163 saker som gjaldt refusjon for tannbehandling i utlandet og utbetalte 1,8 millioner kroner. I 2012 var saksmengden økt til 256 saker og utbetalingene var steget til 3,7 millioner kroner.

90 prosent av behandlingene er foretatt i Ungarn. De siste 10 prosentene er foretatt i Spania, Polen og Sverige, i den rekkefølgen.