Tilbakeblikk

1913

Tandlægestandens sociale organ

Vi kan ikke være enig med «Tidens Tand», naar den betegner sig som «tandlægernes stands sociale organ», og med fete typer indprenter kollegerne, at de maa holde «Tidens Tand», hvis de «vil følge med i tandlægernes socialpolitik».

Vi vet ikke om, at der er noget av den norske tandlægestands sociale arbeid, som ikke er omtalt i «Den norske Tandlægeforenings Tidende». Arbeidet for tandhygienen, forholdet til kredssykekasserne, spørsmaalene utdannelse, organisation, moderforeningens og lokalforeningernes arbeide - alt vil man finde i vort tidsskrift. Det er bare skjænderi og unyttig kjævl, vi søker holdt ute. Og paa denne vei vil der bli fortsat under den nuværende redaktion.

Kommentar fra Tidendes redaktør J.E. Gythfeldt om det frittstående bladet Tidens Tand.

Februar-April 1913, 4de hefte

1963

Bruk av fluortabletter i kariesprofylaksen

Som det vil være kjent har norske tannleger fått rett til å forskrive fluortabletter i dosert form til innvortes bruk i kariesprofylaksen. Fluortabletter har jo vært anvendt i mange land i lang tid og har vist seg å gi gode resultater. Ulempene ved denne form for bruk av fluorider i kariesprofylaksen fremfor vannfluoridering er at hjemmet daglig må passe på at fluoridet tas. Man kan derfor ikke vente at denne bruk av fluorider vil gi den samme høye kariesreduksjon som vannfluoridering har gitt. Inntil denne sistnevnte form blir tillatt gjennomført i vårt land, og hvor den ikke kan gjennomføres på grunn av vannforsyningsforholdene, bør man imidlertid i størst mulig utstrekning gjøre bruk av dette alternativ.

April 1963, hefte 4

2003

Tannpuss, røyking og annen atferd

Tannhelsepersonell har tradisjon for forebygging. Røykingens skadeeffekter i munnhulen er dokumentert gjennom flere år, og informasjon om dette er derfor en like naturlig del av vårt virke som annen informasjon vi gir. Likevel er mange av oss tilbakeholdne med å gripe inn i pasientens integritet på dette området. Det viser en undersøkelse som er presentert i denne utgaven av Tidende.

Vinklingen på informasjonen kan diskuteres. Som sunnhetsapostler treffer vi neppe mange moderne mennesker «på hjemmebane». Men - vi har kunnskap om sannsynlige skader i munnhulen som følge av tobakksbruk. Hensiktsmessig informasjon om dette kan neppe karakteriseres som inntrenging i den private sfære.

Presidenten, Carl Christian Blich, i spalten «Presidenten har ordet».

Mars 2003, nr.4