NTFs Forum for tillitsvalgte, Oslo, 14. - 15. mars, 2013:

Prisportalen mest diskutert

Tradisjonen tro når det våres møttes NTFs lokalforeningsledere og nestledere til politisk verksted i to dager, sammen med NTFs hovedstyre og sekretariatsansatte i NTF. Prisportalen som ble lansert en måned før engasjerte deltakerne mer enn fremtidig forankring av tannhelsetjenesten og andre saker.

Pausepraten er alltid noe av det viktigste når tillitsvalgte møtes.

Presidenten i NTF, Camilla Hansen Steinum, ønsket velkommen til et av de viktigste møtene i året. Hun sa at selv om Forum for tillitsvalgte ikke alltid er blitt brukt som det politiske verkstedet det er tenkt å være, skulle dette møtet bli et slikt verksted, der diskusjonene skulle stå i sentrum og informasjon fra sentralt hold skulle tones ned. Hun ba om tankevirksomhet og innspill, som NTFs hovedstyre ville ta med seg i sitt videre arbeid. De to hovedsakene på møtets dagsorden var Forbrukerrådets markeds- eller prisportal og fremtidig forankringsnivå for tannhelsetjenesten. Steinum poengterte at det er stortingsvalg til høsten, at det kan komme til å medføre endringer for tannhelsebransjen - og at Høyre vil legge ned fylkeskommunen.

Ny runde med portalen

Hovedstyremedlem Arnt Einar Andersen innledet om prisportalen og sa at NTF skal ha et møte med Forbrukerrådet rett over påske. Det ligger an til at resultatet av det møtet kan føre til forbedringer i portalen, sett fra tannlegenes side.

- Forsiden, for eksempel, er ikke slik vi vil ha den, sa Andersen.

- Vi ønsker at forsiden skal inneholde god og riktig informasjon om bruk av portalen, forbrukervennlig og faglig god veiledning. Det er NTFs mål, og det er ikke slik hverken portalens forside eller portalen for øvrig er i dag.

- Mange tannleger er frustrert, forvirret og sinte, sa Andersen videre, og viste til tilbakemeldinger fra tannleger som har møtt problemer når de har skullet registrere prisene sine. Informasjonen til tannlegene har vært mangelfull, sa han videre. Og ikke alle tannleger har lest instruksjonen godt nok.

Han sa også at det beste ville være om tannlegene opererte med en gjennomsnittspris heller enn å oppgi billigst mulig pris på de ulike tjenestene.

Han viste videre til en knapp på hjemmesiden til NTF, der det er mulig å gi tilbakemelding til NTF om synspunkter på portalen. Og han sa at tannlegenes innspill vil tas med til møtet med Forbrukerrådet. Hvordan Forbrukerrådet vil forholde seg til innspillene kunne han naturligvis ikke gi noen garanti om. Det han imidlertid lovet å jobbe for var å få inn mer om faget.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for portalen, og Andersen mente at de har felles interesser med NTF på dette området.

Innspillene fra salen tyder på stort engasjement rundt den nye portalen. Noen hevdet at enkelte tannleger bruker portalen til posisjonering og at noen gir misvisende prisopplysninger.

Noen opererer med lavere priser enn trygdesatsene fra 2011, sa Andersen seg enig.

- Skal vi underby dem, spurte Andersen, og fortsatte:

- Hvilke konsekvenser får det? Resultatet vil være at myndighetene justerer trygdesatsene ned. Vi vet at de følger med, og at de plikter å justere satsene hvis våre priser ligger under satsene. Ønsker vi det?

- NTF vil fortsette dialogen, og bidra til en prisportal som gir korrekt informasjon.

Andersen minnet også om at prisforskriften sier at tannlegene plikter å oppgi priser til portalen. Dette er ikke valgfritt eller frivillig. Forbrukerrådets inntrykk er riktignok at tannlegene har stilt opp, men NTF ser at det er en god del som ikke er med enda.

Salen hadde mange spørsmål. Og fikk svar.

- Hva er en undersøkelse? Jeg er ærlig og tar høyde for alt som kan komme til å skje, og ser dyr ut.

- Ja, det er et problem at en tenker forskjellig når en legger inn priser.

- Hva med timepris?

- Nei. Dyrt utstyr gir raskere behandling. De som investerer i utstyr skal også ha betalt.

- Noen justerer prisene sine etter hvert. Det blir prisutjevning.

- Ja. Det var noe av hensikten med portalen.

- Blir det iverksatt sanksjoner overfor tannleger som ikke legger inn priser?

- Nei. Ikke foreløpig.

- Det er mye som er bra med portalen! Vi kan legge inn åpningstider og opplyse om studentrabatt. Og parkering.

- Parkering ja, men ikke muligheter for å reise kollektivt. Det er dårlig. Det er mye viktig informasjon som mangler.

- I hvilken grad føler dere i NTFs ledelse at dere har innflytelse?

- Tja. Vi fikk stoppet lanseringen tre ganger fordi vi mente den ikke var god nok. Vi har ikke så mye innflytelse på innholdet. Portalen kunne vært lansert tidligere hvis NTF var blitt hørt og hadde hatt mer innflytelse på innholdet tidlig.

Innledningen om prisportalen engasjerte en lydhør forsamling.

Fylkeskommunen legges ikke ned over natten

Fredag formiddag var temaet: Den norske tannhelsemodellen - hvor går veien videre? Tone Wilhelmsen Trøan fra Høyre kom for å innlede. Hun snakket om at 429 kommuner er for mange, og behovet for en ny kommunereform. Samtidig sa hun at Fylkeskommunen ikke legges ned over natten, selv om Høyre har nedleggelse i sitt program.

Kommunereformen vil komme, uavhengig av valgresultatet til høsten, og den må planlegges og vedtas først, sa Trøan.

- Tannhelse er mye diskutert på Stortinget, sa Trøan videre. Høyres politikk er å hjelpe dem som har dårligst betalingsevne og skjerme de svakeste i samfunnet. Munnen tilbake til kroppen er ikke programfestet i Høyre.

Etter Trøans innlegg tok Camilla Hansen Steinum ordet og sa til salen at nå må vi på banen, og spille inn tanker.

De første reaksjonene fra salen er at det fungerer godt som det er i dag. Fylkeskommunen er riktig forankringsnivå for tannhelsetjenesten, og det er prematurt å diskutere fylkeskommunens nedleggelse. Høyre har dette på programmet, men det er ikke høyt prioritert. Det blir neppe en realitet før vi har hatt 8 - 12 år med borgerlig regjering og et robust grunnlag. Da kan det skje.

Visepresident Jørn André Jørgensen hadde dette budskapet før de tillitsvalgte gikk til gruppearbeid:

- Hvorfor diskutere dette? Det er ikke prematurt: Fordi vi må ha en plan B hvis plan A ikke går. Og jeg er helt enig: Plan A er å bli værende i fylkeskommunen. Fordi det fungerer. Men hvis plan A ryker, hva vil vi da? Da vil vi være premissleverandør, og da må vi være tidlig ute. Vi må komme inn helt i begynnelsen av prosessen. Dette er en tenketank. Et internt forum. Vi trenger å ha tenkt ut noe hvis vi blir presset til å påvirke.

Jørgensen fortsatte med en kort oppsummering av enkelte politiske partiers partiprogrammer:

- SV vil ha et tak på 2 500 kroner i tannlegeutgifter. Hva som ligger under taket er ikke spesifisert. En utrenet statsråd vil tenke fasttannlegeordning, tror jeg. Fordi det ligner fastlegeordningen.

Arbeiderpartiet har mye om folkehelse denne gangen, om kommuner og samhandling. Skal all helse til kommunene, etter deres mening?

Høyre har ikke tenkt på tannhelsetjenesten, virker det som.

Fremskrittspartiet tenker stykkpris og valgfrihet. Det er et dragsug.

- Poenget mitt, sa Jørgensen er at vi skal ha gode argumenter for plan A. Og dere skal drodle høyt med oss om plan B.

Gruppeoppgaven var å vurdere nedenstående problemstillinger basert på premisset om at fylkeskommunen forsvinner som forvaltningsnivå:

  1. Hvilke konsekvenser får en avvikling av fylkeskommunen for:

    1. Offentlig sektor. Både innhold og forankring.

    2. Privat sektor. Både innhold og forankring.

  2. Hva ønsker man å bevare fra den norske tannhelsemodellen og hvor kan vi bli bedre? Både i forhold til Den offentlige tannhelsetjenesten og den private sektoren.

  3. Lag en modell som ivaretar det beste fra den norske tannhelsemodellen i en fremtid uten fylkeskommunen.

  4. Vurder om en fasttannlegemodell vil ivareta den norske tannhelsen.

  5. Hvor hører spesialistene hjemme, i dag og i fremtiden?

Det kommer neppe som noen overraskelse at det ikke ble konkludert i disse spørsmålene. Diskusjonen er i hvert fall startet eller gjenopptatt, og den vil helt sikkert fortsette.

Og så var det tid for ulike orienteringer før dette årets Forum for tillitsvalgte ble avsluttet.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi