Obligatorisk etterutdanning - hva skjer?

I skrivende stund gleder jeg meg til 18. og 19. mars! Da arrangeres nemlig NTFs symposium for annen gang på Holmenkollen. Symposiet var en stor suksess i fjor, da protetikk sto på programmet. I år er temaet oral kirurgi, og kurset er fulltegnet og vel så det. NTFs symposium har allerede blitt en viktig del av etterutdanningstilbudet vårt.

Obligatorisk etterutdanning ble vedtatt av representantskapet i 2011 og trådte i kraft fra 2012. I løpet av fem år skal NTFs medlemmer ha gjennomført 150 timer etterutdanning. Timene er delt i to kvoter, 100 som skal være fra registrerte og godkjente kurs, mens 50 av timene kan være fra annen kursvirksomhet, egenstudier, lesing av fagartikler i Tidende, studiesirkler og tillitsvalgtarbeid blant annet.

Det skal være et kvalitetsstempel å være medlem av NTF og jeg mener at obligatorisk etterutdanning derfor er et meget viktig tiltak for foreningen vår. I et yrke hvor utviklingen går så raskt som i vårt, er det helt avgjørende å holde seg faglig oppdatert. Norske tannleger har fått en god utdanning fra universitetene, og vi leverer tannbehandling av høy kvalitet. Men for å opprettholde denne høye kvaliteten er etterutdanning en absolutt nødvendighet. Jeg er stolt over at foreningen vår har så høye ambisjoner! Mange er opptatt av hva slags innhold etterutdanningen skal ha. Skal vi for eksempel ha obligatoriske emner? Dette er ting som vil falle på plass etter hvert. Jeg ser for meg at etikk og smittevern er emner som det kan være naturlig å gjøre obligatoriske.

Så hva er status etter et drøyt år med obligatorisk etterutdanning?

Kursvirksomheten går for fullt. I tillegg til NTFs symposium er januarkursene godt besøkt. Landsmøtet har hatt en god utvikling de siste årene, og vi håper på god oppslutning også i år, med et spennende faglig program å velge blant.

Lokalforeningene arrangerer et betydelig antall kurs og melder om god påmelding over hele landet. I tillegg tilbyr både fylkeskommunene og kommersielle aktører kurs. Det er også en rekke kurstilbud å velge mellom i andre land.

Nettbaserte kurs vil etterhvert bli en viktig del av etterutdanningstilbudet fra NTF. Det jobbes intenst i fagavdelingen med å få klar de første kursene, og i løpet av året vil vi få se resultater av denne innsatsen. I det første kurset er temaet smittevern. Jeg har fått sniktitte på arbeidet underveis, og det ser veldig spennende ut!

I tillegg til alt dette har vi TSE, Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning, som ble vedtatt helt tilbake i 1999, og som nå går inn i sitt 14. ordinære driftsår. TSE har gjennom årene bidratt til mange etterutdanningstimer, og fortsatt kjøres fulle kurs rundt om i lokalforeningene. Det jobbes for tiden med nødvendige oppdateringer i TSE-modulene, og samtidig vurderer vi oppretting av flere moduler.

Registrering av kurstimer er viktig for at systemet skal fungere. Kurs som du melder deg på gjennom kurskalenderen på NTFs nettsted, gir automatisk timer. Andre kurs og timer i 50-timers kvoten må registreres av den enkelte. Målet er å få mest mulig automatisering i registreringen. De lokale kurskontaktene har nettopp vært samlet til Forum for etterutdanning i Oslo for å få opplæring blant annet i kurssystemet. Dette er viktig.

Tallene viser at cirka 30 prosent av medlemmene fortsatt står uten registrerte timer. Over 50 prosent har 25 timer eller mer og cirka 20 prosent har notert seg for mer enn 100 timer. Det er store ulikheter mellom lokalforeningene i antall registrerte timer.

Jeg tror ikke noe på at 30 prosent av medlemmene våre virkelig ikke har tatt en eneste time etterutdanning. Mange av dere har gått på kurs eller lest fagartikler, men timene er ikke registrert. Vi har alle en jobb å gjøre i forhold til å følge opp registreringen av kurstimer. Kurssystemet vårt må gjøres så enkelt som mulig, lokalforeningene og andre kursarrangører må sørge for å bruke systemet og medlemmene må lære seg til å registrere timene sine. Utfordringene ligger der, men vi ser at vi er på riktig vei!

Kvailtetsstempelet MNTF - Medlem av Den norske tannlegeforening - som den obligatoriske etterutdanningen skal bidra til å styrke, avhenger av korrekt registrering av timer. Så gå på kurs, styrk kunnskapen, treff kolleger, og husk å registrere kurstimene dine. Godt etterutdanningsår til alle!

Camilla HansenSteinum