Bot for uaktsomhet

Ill: Yay Micro.

Universitetet i Bergen (UiB) er ilagt en bot for uaktsomhet i forbindelse med forskning, skriver bladet Forskningsetikk. Saken gjelder krenking av personvernet til 13 000 hordalendinger som er blitt forsket på uten å gi samtykke og uten konsesjon fra Datatilsynet.

UiB brøt loven da de koblet personopplysninger fra tusenvis av personer som hadde takket nei til å bli forsket på, med sensitive opplysninger i trygdebasen fra Statistisk sentralbyrå.