Fortsatt stor forskjell

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at lønnsveksten for stats- og kommuneansatte var på fire prosent i fjor. For helseforetak var veksten på 3,75 prosent. Rapporten fra TBU viser at fjorårets lønnsvekst i staten var den samme som i industrien.

- Vi er tilfreds med at ansatte i staten holder tritt med lønnsutviklingen i industrien, men forskjellen i lønnsnivået er fortsatt for stor, sier Forskerforbundets leder, Petter Aaslestad, til forskerforum.no. Tallene utgjør grunnlaget for årets oppgjør.