For mange streiker

foto: akademikerne.

Arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne vil ha færre streiker i offentlig sektor. I motsetning til i privat sektor handler streik i staten ikke om det totale lønnstillegget, men om hvordan lønnspotten skal fordeles, heter det i en pressemelding.

- Dagens statlige lønns- og forhandlingssystem er utdatert og må moderniseres.

- Vi trenger et system som skaper færre streiker, og som er bedre egnet til å rekruttere og beholde arbeidskraft, sier leder Knut Aarbakke og forhandlingsleder Rikke Ringsrød (bildet) i Akademikerne.