Frukt gir gode vaner

Ill: Yay Micro.

Gratis skolefrukt gir sunnere spisevaner, skriver bladet Tannstikka. Barn på skoler med gratis frukt spiser mindre søtsaker enn barn på andre skoler. Det viser en studie av spisevanene til nesten 3 000 elever ved 27 norske barne- og ungdomsskoler. Og forskerne er overrasket over hvor stor nedgangen i inntak av usunne matvarer er.

- I gjennomsnitt snakker vi om en nedgang på en tredel fra 2001 til 2008, sier professor Elling Bere ved Universitetet i Agder.

- Sett fra et ernæringsmessig synspunkt er dette veldig bra. Vi vet t folks spisevaner legges tidlig i livet. Vi vet også at mat og helse er tett knyttet sammen. Og vi vet at mat og livsstilssykdommer og forventet levealder henger sammen, sier han.

Da undersøkelsen startet i 2001 hadde ingen av skolene innført skolefruktordninger. I 2008 hadde 15 skoler fruktordning, fem av dem gratis. I 2001 inntok skolebarna brus, sukkertøy og potetgull nesten hver dag. Syv år senere er inntaket halvert for barna på skolene med gratis frukt.

- Når frukt er tilgjengelig for elevene tilfredsstilles i større grad energibehovet. Frukt inneholder mye fiber og vann som er mettende, slik at sulten etter snacks reduseres, sier Bere, og fortsetter:

- Den generelle nedgangen vi ser i usunn snacks, også i skolene som ikke får gratis skolefrukt, skyldes nok det store fokuset som har vært i samfunnet på helseeffektene av for høyt sukkerinntak, legger professoren til.