God utvikling

En NIFU-rapport viser at ordningen med regionale forskningsfond fra 2010 fortsatt fungerer godt. Prosjektene holder god kvalitet, og ordningen har stor betydning når det gjelder å mobilisere nye aktører til å organisere forskning i næringsliv, forskningsmiljø og offentlig sektor, opplyser NIFU. For noen av miljøene som allerede driver forskning har finansieringen gjort at de har begynt å forske på for dem nye områder. Så langt er det bevilget 450 millioner kroner innenfor regionenes prioriterte satsingsområder.