Problematisk registerforskning

Ill: Yay Micro.

Et nytt EU-forslag kan hindre svensk registerforskning, skriver 16 professorer i en artikkel i Svenska Dagbladet. Forslaget skal verne om den enkeltes integritet mener EU, og viser til General Data Protection Regulation. Men dette kan føre til en klar begrensning for de forskerne som ønsker å jobbe med nasjonale registre, mener artikkelforfatterne.

Flere områder er omtalt i artikkelen som problematiske blant annet kravet om at dataene ikke kan bukes til annet enn det som var beskrevet ved innhentingen. Det virker også uklart hvordan forskere kan bruke personopplysninger.

- Forslaget fra EU kan føre til at registerforskning blir gjort vanskelig i hele EU. Kravene er ikke mulige å innfri; det er heller ikke noe etisk grunnlag innenfor medisinsk forskning å gå frem slik det blir foreslått, sier professorene.