Bredt anlagt, oversiktlig og lettfattelig om histologi og cellebiologi

Annemarie Brüel, Erik Ilsø Christensen, Jørgen Tranum-Jensen, Klaus Qvortrup og Finn Geneser:

Genesers histologi

Denne danske læreboken har medisinstudenter som sin primære målgruppe, men vil også være nyttig for tannlegestudenter og andre som har behov for en grundig innføring i histologi og cellebiologi. Den kan også fungere som oppslagsverk for alle som jobber med histologiske metoder eller har ønske om å friske opp kunnskapene sine i histologi og cellebiologi.

Boken er pedagogisk godt oppbygd. Den har 25 kapitler som alle er rikt illustrerte med lys- og elektronmikroskopiske bilder, i tillegg til et stort antall skjematiske figurer som underbygger og klargjør teksten på en god måte. I hvert kapittel er det egne avsnitt som går i dybden på utvalgte tema, samt avsnitt med kliniske eksempler. Disse er angitt med fargekoder som gjør det lett for leseren å orientere seg i teksten. Alle kapitler blir avsluttet med 20 sentrale spørsmål fra teksten der man får testet leserutbyttet sitt.

Boken starter med en gjennomgang av cellens bestanddeler på molekylært nivå. Deretter følger en oversikt over ulike mikroskoptyper, samt metoder for å studere både levende celler og fikserte celler og vev. Cytoplasmatiske organeller og deres funksjoner, cellekjernen, cellesyklus og regulering av cellesyklus blir gjennomgått, med en påfølgende grundig innføring i de ulike vevstypene. Boken blir avsluttet med kapitler som tar for seg de ulike organsystemene og sanseapparatet. Her blir både utvikling, struktur og funksjon av kroppens organer, samt en del sentrale sykdomsprosesser beskrevet. Kapitlet som omhandler fordøyelsessystemet gjennomgår munnhulen med tenner og tanndannelse overraskende bra til å være en lærebok i generell histologi, men det er likevel ikke omfattende nok til å dekke pensum i oral histologi for tannlegestudenter.

Forfatterne har hatt som mål å lage en lærebok som knytter struktur og funksjon sammen, samt å relatere dette til klinikk og patologi. Dette har de lyktes godt i. Leser man boken fra perm til perm får man oppdatert og grundig innsikt i hvordan kroppens vev og organer er bygd opp og fungerer, selv uten vesentlige forkunnskaper. Kan anbefales!

ElinHadler-Olsen 

Danmark, Munksgaard, 2012, 761 sider, ISBN: 9788762803961