Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursgivere

Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland universitetssykehus

Professor, oralkirurg Knut Tornes, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Spesialtannlege Harald Gjengedal, Universitetet i Bergen

Forelesere fra fagmiljøene i Bergen og Oslo

Representanter for HELFO og leverandører

Målgruppe

Allmennpraktiserende tannleger

Kursplan

Fire samlinger á to dager over fire måneder

  • Forelesninger i protetikk, kirurgi og periodonti

  • Kliniske demonstrasjoner på storskjerm

  • Modellanalyse og kasuspresentasjoner

  • Gruppeoppgaver og klinisk virksomhet

  • Avsluttende test

Kurssted

Haukeland universitetssykehus, Bergen

Tid

30 - 31 august

20 - 21 september

25 - 26 oktober

22 - 23 november

Kursavgift

Kr 26 000

Antall

Maksimalt antall deltakere er 25

Kurset teller

Kurset teller 80 timer i NTFs etterutdanningssystem

Søknadsfrist

10. april 2013

Påmelding

Søknadsskjema er lagt ut på NTFs nettside, www.tannlegeforeningen.no, under kurs og utdanning, implantatprotetikk, nyttig. Skjemaet sendes til NTF v/Ann Kristin Engh Solem, eller på e-post: ann.kristin.solem@tannlegeforeningen.no

Deltakerne må ha gjort avtale med en pasient for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles før kurset godkjennes.

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:

  • Arbeidssted i geografisk område med få operatører

  • Allmennpraktiker foran spesialist

  • Allmennpraksis i 6 år eller mer blir tillagt vekt

Nærmere informasjon

Ta kontakt med Aril Jul Nilsen tlf. 22 54 74 09.