Tilbakeblikk

1913

Drammen kredssykekasse søker etter tannlege

Ærede kollega. Foranlediget ved at enkelte kredssykekasser - nu senest Drammen kredssykekasse - søker ansat fast tandlæge for behandlingen av sine medlemmer, finner vi det nødvendig at minde om, at da foreningen har knæsat princippet «frit tandlægevalg», maa intet medlem søke saadan ansættelse.

For tilfælde det trods alt skulde hænde, at et medlem søkte og fik saadan ansættelse, vil vi ikke undlate at gjøre opmerksom paa, at medlemmet da vilde ha kvalificert sig til øieblikkelig eksklusion (se lovenes § 6) ved at vise sig som et menneske, der i foragtelig egeninteresse træder sin stands vitale interesse under føtter og i det øieblik samholdet skal staa sin prøve, feigt spiller forræderens rolle.

Brev fra Den norske Tandlægeforenings bestyrelse til medlemmene.

Januar 1913, 3die hefte

1963

Akademikersambandets aksjon mot skatteprogresjonen

Medlemmene minnes om det opprop til landets akademikere om Akademikersambandets aksjon mot skatteprogresjonen som er tatt inn i siste nr. av ELAS-nytt og februarnummeret av Tidende. I begge tidsskrifter var også lagt inn en postgiroblankett til bruk for de medlemmer som ville yte et bidrag til gjennomføring av aksjonen.

Alle som finner de nåværende progresjonssatser urimelige, bør benytte denne anledning til å vise sin oppfatning, og ved å betale f.eks. kr. 25,- være med og yte sitt i arbeidet for en rettferdigere ordning.

Hovedstyret har enstemmig besluttet å støtte aksjonen.

Mars 1963, hefte 3

2003

Lettere å holde seg oppdatert

NTFs nettsted som ble åpnet under landsmøtet i 2000, har allerede fått sin første ansiktsløftning og burde nå være et nyttig verktøy for alle medlemmer. Bakgrunnen for endringene var både skifte av leverandør, ønsker om et enklere publiseringsverktøy og behovet for flere funksjoner. Blant annet ekstranett for medlemmer og tillitsvalgte og mulighet for kurspåmelding og adresseendringer. Dessuten kan lokalforeninger og spesialforeninger knytte seg til NTFs nettsted på en enkel måte. Men nettstedet gir også en mulighet for å presentere foreningen utad mot publikum, politikere og medier.

Februar 2003, nr. 3