Antibiotika mot periodontitt

Ill: Yay Micro.

Antibiotikabehandling kan hjelpe pasienter med aggressiv periodontitt, skriver det danske Tandlægebladet, og viser til en amerikansk studie som er publisert i Jounal of Clinical Periodontology. I samme studie lette man etter det optimale tidspunktet for igangsettelse av antibiotikabehandlingen og fant at effekten var best når den ble iverksatt før, fremfor etter, den mekaniske delen av behandlingen.

Når antibiotika ble gitt initialt fant en både forbedrede kliniske verdier og raskere senking av inflammatoriske mediatorer.