Doktorgrader - en blindvei

Ill: Yay Micro.

Den store oppmerksomheten rundt doktorgraden som det viktigste målet for vitenskapelig virksomhet i Norge er en blindvei, skriver Dag Bratlid og Thor Willy Ruud Hansen i en kommentar i Tidsskrift for Den norske legeforening (21/2012). De er begge professorer i pediatri ved henholdsvis St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus.

Satsingen på doktorgrader vektlegger kvantitet fremfor kvalitet, og dette reduserer muligheten til å kombinere klinisk arbeid med forskning. Det siste er mer vanlig i andre land, hevder Bratlid og Hansen, som sier de har jevnlig kontakt med utenlandske kolleger, uten doktorgrad, og som likevel er de fremste innen sine fagområder.

- De har arbeidet med forskning parallelt med klinisk arbeid på en avdeling som er tilrettelagt for dette, noe som synes å ha lite fokus i Norge, skriver Bratlid og Hansen i sin kommentar.