Verdenskongressen ICDMFR til Bergen, 24.-27. juni:

Mye for spesialister og allmenntannleger

Det norske kjeve- og ansiktsradiologmiljøet er lite og teller 15 spesialister, inkludert pensjonister. I juni inviteres det til verdenskonferanse i Grieghallen i Bergen. Det kan de være stolte av.

Bjørn Bamse Mork-Knutsen og president i IADMFR, Tore A. Larheim.

Det er andre gang kongressen arrangeres i Skandinavia, i en 45 år lang historie med verdenskongresser - først hvert tredje år, og nå hvert annet år. Slaget sto i 2009, da International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology (ICDMFR) ble arrangert i Amsterdam. Nordmennene var fast bestemt på å vinne konkurransen om hvem som skulle arrangere i 2013. «Fienden» var Chile og Hellas. Det ble kampvotering - og Norge vant, godt hjulpet av deltakerne fra Asia. Dermed arrangeres verdenskongressen for kjeve- og ansiktsradiologer i Skandinavia for annen gang. Første gang var i Malmø i 1977. Der var professor i kjeve- og ansiktsradiologi Tore A. Larheim, som var nokså overveldet av det store arrangementet og ikke helt hadde bestemt seg for om han skulle satse på radiologien. Fagdisiplinen var allerede den gang nær en spesialitet i Sverige med sterke frontfigurer.

Larheim leder nå arrangementskomiteen for kongressen i Bergen, som president i den internasjonale organisasjonen for kjeve- og ansiktsradiologer, IADMFR. Med seg på laget har han Bjørn Bamse Mork-Knutsen og Linda Z. Arvidsson, begge kolleger av ham ved Universitetet i Oslo. De leder hver sin komité. Andre ansatte ved Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi er også involvert og bidrar til dette store arrangementet.

Alle kongresser med respekt for seg selv har et pre-kongressprogram. I dette tilfellet er det ikke mindre enn det etter hvert nokså kjente `Norway in a nutshell'' som står på programmet. Deltakerne reiser med tog til Myrdal, for å ta Flåmsbanen. De får lunsj og symposium om fremtidens kjeve- og ansiktsradiolog i Flåm, og deretter båttur på Sognefjorden til Gudvangen. Dagen avsluttes med buss til Voss og tog tilbake til Bergen.

Linda Z. Arvidsson og Bjørn Bamse Mork-Knutsen.

Fagprogram med solide krefter

De har satt sammen et bredt fagprogram, under hovedvignetten `Bridging the gap''. Her er det tenkt på brobygging i mange henseender - mellom medisin og odontologi, mellom klinikk og radiologi, mellom radiologi og andre disipliner som eksempelvis kjeve-/oral kirurgi og nevroradiologi, og til og med psykiatri - og mellom før og nå. Det kommer forelesere fra hele verden, eksempelvis professor og nevroradiolog Per-Lennart Westesson fra USA, som foreleser om nevroradiologiske tilstander nær opptil det maxillofaciale området. Men også hjemmefra, som head and neck-radiolog Heidi Eggesbø fra Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, som fokuserer på nesens bihuler, og oralkirurg Sigbjørn Løes ved Universietet i Bergen som fokuserer på ansiktsfrakturer . Det blir i tillegg to symposier, som begge etterfølges av paneldebatter. Disse arrangeres på en såkalt åpen dag, onsdag 26. juni.

Den åpne dagen er lagt opp til å interessere både radiologer og tannleger som ikke er spesialister på dette feltet. En kan melde seg på denne dagen separat, og bare betale for den. Enhver som er interessert kan også melde seg på hele kongressen. Den ene dagen teller syv timer i NTFs etterutdanningssystem, mens hele kongressen teller 24 timer. Det er to temaer på den interdisiplinære dagen: TMD-problematikken og CBCT.

-Begge temaer er hot stoff og burde ha stor interesse for mange tannleger, både allmennpraktikere og spesialister i ulike disipliner, sier Larheim.

- Pasienter med TMD har jo vært på TV2-nyhetene sist høst og også tidligere, og Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide for et bedre helsetilbud i Norge. Selv om muskulære problemer er dominerende, er denne store pasientgruppen svært heterogen. Vi ønsker på dette symposiet å fokusere på pasienter med leddproblemer, derav navnet TMJ-symposium. Det er diagnostikken og behandlingen av disse pasientene som har vært omtalt i media.

Til TMJ-symposiet kommer Annika Isberg fra Sverige som fokuserer på unge pasienter, Dorit Nitzan fra Israel som fokuserer på sykdomsutvikling og behandling av osteoartritt, Anders Holmlund fra Sverige som fokuserer på åpen kjeveleddskirurgi og kanskje selve høydepunktet i dette symposiet, Daniel M. Laskin fra USA, som vil diskutere common misconceptions i diagnostikk og behandling. Alle professorer og internasjonalt svært anerkjente på sine respektive felt.

- Her burde alle kjenne sin besøkelsestid, presiserer president Larheim.

- Det har også vært mye fokus på CBCT, en computer tomografimetodikk tilpasset odontologiske problemstillinger. Den har fått stor utbredelse innenfor odontologien over hele verden de siste 15 årene. Det er også økende interesse for å anvende metodikken til medisinske problemstillinger.

Til CBCT-symposiet kommer head and neck-radiolog Jan Casselmann fra Belgia, som vil forelese om applikasjoner utover odontologien. Det burde være av interesse også for medisinere, i likhet med TMJ-symposiet. Det produseres en enorm mengde CBCT-litteratur for tiden og det er viktig å få en forståelse for i hvilke situasjoner metodikken virkelig gjør en forskjell med tanke på den odontologiske diagnostikken og behandlingsresultatet. Keith Horner fra Storbritannia, som har ledet et stort multinasjonalt EU-prosjekt på CBCT, stiller spørsmålet: What is the evidence base? Bruk av CBCT i behandlingen med dentale implantater er den vanligste anvendelsen av CBCT . Men - hvor avgjørende er dette for patient outcome? Christer Dahlin fra Sverige vil forelese om image-guiding ved implantatbehandling, fordeler og ulemper. Også disse er professorer, og svært anerkjente på sine interesseområder.

- Alle som deltar kan få med seg alt, for vi kommer ikke til å kjøre parallellsesjoner der det blir vanskelig å velge og lett å gå glipp av noe, forteller Tore A. Larheim, som håper mange vil fatte interesse for programmet som er nærmere beskrevet på nettstedet http://www.congrex.no/icdmfr/

I tillegg kommer det til å være en fin utstilling i tilknytning til kongressen, der det vil være mulig å møte utstillere av røntgenutstyr som en ellers ikke ser i Norge. Larheim presiserer at alle norske forhandlere av odontologisk røntgenutstyr som OPG og CBCT, bør være med å vise seg frem på dette unike arrangementet.

Påmeldingsfristen til kongressen er satt til 1. april. Påmelding etter dette vil gi en høyere deltakeravgift.

Sosialt og spektakulært

Alle kongresser med respekt for seg selv har et pre-kongressprogram. I dette tilfellet er det ikke mindre enn det etter hvert nokså kjente `Norway in a nutshell'' som står på programmet. Deltakerne reiser med tog til Myrdal, for å ta Flåmsbanen. De får lunsj og symposium om fremtidens kjeve- og ansiktsradiolog i Flåm, og deretter båttur på Sognefjorden til Gudvangen. Dagen avsluttes med buss til Voss og tog tilbake til Bergen.

Et annet høydepunkt under kongressen er mottakelse i Håkonshallen. Det er ikke alle som får den muligheten - men siden det er en internasjonal kongress lar det seg gjøre.

Ellen BeateDyvi