Sikrer bevaring av NTFs historie

I Frederik Stangs gate 20 sitter to pensjonister med lang fartstid i NTF og jobber på spreng for at foreningens historie skal kunne bli tatt vare på av Riksarkivet.

Reidun Stenvik (t.v.) og Kirsten Halonen er like spente på hva de finner hver gang de åpner en ny arkivboks

140 umerkede flyttekasser står stablet nede i den gamle kantinen i huset som inntil oktober i fjor huset NTFs sekretariat. Huset er solgt, og 1. februar overtar ny eier. Reidun Stenvik og Kirsten Halonen har i overkant av tre uker på seg til å gjennomgå og sortere innholdet i i alt 420 arkivbokser, tre i hver flyttekasse, med arkivmateriale fra 1979 til 2000.

Reidun Stenvik ble ansatt i NTF i 1979, så hun har vært med på innsiden av foreningens sekretariat, som fagsekretær og informasjonssjef, i hele den perioden de to nå gjennomgår arkivmateriale fra. Stenvik skrev NTFs 125-årsberetning, som omhandler perioden 1984-2009, så hun har gravd i dette materialet før. Kirsten Halonen har hatt ulike tillitsverv, både lokalt og sentralt, i OTE-styret og i hovedstyret, gjennom store deler av perioden. Hun ble pensjonist etter mange år i offentlig tjeneste 1. januar i år, og stilte på ny jobb i Frederik Stangs gate 20 den 2. januar. Begge kjenner NTFs historie, husker alle eller mange av sakene, og kjenner til foreningens måte å jobbe på. Det hjelper godt på, i det som har vist seg å bli en vanskeligere oppgave enn først antatt.

Vanskelig å jobbe systematisk

- Det som kompliserer jobben for oss er at arkivnøkkelen ble kastet i forbindelse med flyttingen av sekretariatet fra Frederik Stangs gate til Haakon VIIs gate i oktober i fjor. Den ville vært til stor hjelp for oss i dette sorteringsarbeidet. Nå prøver vi etter beste evne å rekonstruere en arkivnøkkel, etter hvert som vi systematiserer materialet vi finner. Det er et kronglete arbeid. Arkivet var bygget opp med hovedsaksnummer, og gjerne mange, mange underkategorier og -nummer. Ikke alltid etter den samme logikken.

Noen av arkivboksene vi forholder oss til er bare merket med nummer, og ikke saksnavn. Noen av boksene inneholder materiale som er lagt feil. Noen saker er påført galt arkivnummer. En god del saksbehandling har foregått ulike steder utenfor NTFs sekretariat i tidens løp, og noe av materialet består av håndskrevne små lapper. Sist, men ikke minst: Vi får ikke arbeidet systematisk ettersom ingen av kassene der arkivboksene befinner seg er påført noen indikasjon på hva de inneholder, ettersom de ikke er merket med hverken årstall eller noe annet som røper hva de inneholder. Kassene er stablet i hytt og pine, og vi vet ikke hva vi åpner når vi åpner en ny. Muligheten til å arbeide systematisk, slik vi gjerne ville, er ikke til stede, forteller de to.

Fra morgen til kveld

Men de er ved godt mot. De starter klokken ni hver morgen, og holder på til cirka klokken 18.00. Da er de slitne og har ikke mer å gi - den dagen. Bortsett fra at Reidun Stenvik setter seg ned hjemme med rekonstruksjonen av arkivnøkkelen basert på dagens funn, mens Kirsten Halonen sitter på toget hjem til Moss. Neste morgen er det på''n igjen. Utstyrt med hver sin matpakke og varmt tøy. Det er kaldt i Frederik Stangs gate 20 nå. Og dørene står ofte på vid gap, siden det jobbes på spreng for å tømme huset før ny eier overtar. Stenvik og Halonen skalker lukene til sin hule i kjelleren, og tviholder så godt de kan på det de har av bord - så de har noe å legge fra seg alle mappene og sakene på, etter hvert som de kommer til bunns i boks etter boks. Når ettermiddagen kommer fyller de på med frukt, for å holde koken noen timer til.

Oppgaven er å sortere arkivverdig fra ikke arkivverdig. Fjerne alt som er dobbelt. Og fjerne alt som er arkivfiendtlig - det vil si binders og plast, heter det i instruksen. Hver sak som skal bevares får et hvitt omslagsark brettet rundt seg. Og de skal legge sakarkivet etter nøkkel i riktig rekkefølge etter arkivkode i arkivboksene. Når dere går gjennom arkivet er det fint om dere nummererer og lager en oversikt over innholdet i hver flytteeske, sies det videre, for: Det vil lette utpakkingen senere. Og: Man får i tillegg en oversikt over hva slags materiale arkivet består av.

De kan så si. Stiftelsen Asta, som er neste stopp på veien. Det er de som klargjør materialet før endelig stopp.

Alt som skal tas vare på ender til slutt hos Riksarkivet på Kringsjå. Når en ser hvor mye som finnes av papir, fra en relativt liten organisasjon som NTF, er det ikke rart de har måttet grave seg langt ned i fjellet for å få plass til alt som skal tas vare på her i landet. Av hensyn til plassen der, og mye annet, er det godt det blir mindre som er papirbasert etter hvert. Til opplysning: NTFs arkiv er ikke lenger papirbasert etter omlegging til nytt system for noen år siden.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi