Regelmessig moderat alkoholinntak reduserer risikoen for oral infeksjon og myokardinfarkt

Orale infeksjoner er satt i sammenheng med økt forekomst av myokardinfarkt. Motsatt, regelmessig moderat inntak av alkohol er funnet å være forbundet med redusert forekomst av myokardinfarkt. Hensikten med denne studien (1) var å undersøke om regelmessig moderat alkoholdrikking reduserer hyppigheten av orale infeksjoner, målt ved årsakene til tannuttrekking, og om alkoholdrikking påvirker assosiasjonen mellom oral infeksjon og myokardinfarkt. Vi har tidligere vist at det er en assosiasjon mellom tannuttrekking forårsaket av infeksjon og myokardinfarkt (2).

I Oslo II-undersøkelsen av 2000 ble 12 764 menn, som også hadde vært med i Oslo I-undersøkelsen i 1972/73, invitert til en ny helseundersøkelse. Av de 6 530 menn i alderen 48-67 år som deltok i begge undersøkelsene, oppga 5 900 av deltakerne informasjon om myokardinfarkt, oral helse, alkoholinntak og andre kjente risikofaktorer for myokardinfarkt. Det viktigste spørsmålet relatert til oral helse var årsaken til tannuttrekking. Man grupperte deltakerne i de med ingen eller ikke-infeksiøse versus infeksiøse eller kombinasjonen infeksiøse og ikke-infeksiøse tannuttrekkinger.

Det viktigste funnet i denne tverrsnittsanalysen var at et drikkemønster på 2-7 ganger per uke reduserte signifikant risikoen for myokardinfarkt blant menn som hadde en anamnese med tannuttrekking på grunn av infeksjon. Dette var til forskjell for pasienter med tannuttrekking av andre årsaker eller ingen tannuttrekking. Hypotesen støtter funn i enkelte studier som viser at oral infeksjon er en svak uavhengig risikofaktor for kardiovaskulær sykdom, og at en forklaringsfaktor som bør tas med i denne vurderingen, er regelmessig alkoholdrikking. Funnene gir også en indikasjon på hvorfor regelmessig alkoholdrikking kan ha en gunstig effekt på myokardinfarkt som del av middelhavskost.

Konklusjoner: Studien viste at regelmessig alkoholinntak 2-7 ganger hver uke reduserer assosiasjonen mellom oral infeksjon og myokarinfarkt målt ut i fra antall tannuttrekkinger på grunn av infeksjon. Disse to faktorene er ikke tidligere vist å være komplementære. Resultatene viste også at oral infeksjon, registrert gjennom tannuttrekking, er forbundet med forekomsten av myokardinfarkt. Flere studier er nødvendige for å undersøke hvorledes moderat, regelmessig alkoholinntak påvirker mikrofloraen i munnhulen og risikoen for myokardinfarkt.

Referanser

  1. Håheim LL, Olsen I, Rønningen KS. Oral infection, regular alcohol drinking pattern, and myocardial infarction. Med Hypotheses. 2012; 79: 725-30.

  2. Håheim LL, Olsen I, Rønningen KS. Association between tooth extraction due to infection and myocardial infarction. Community Dent Oral Epidemiol. 2011; 39: 393-7.

Lise LundHåheim 
IngarOlsen 
Kjersti S.Rønningen 

Adresse: Lise Lund Håheim, Institutt for oral biologi, Pb 1052 Blindern, 0316 Oslo. E-post: a.l.haheim@odont.uio.no