Snus beskytter ikke mot hull

Ill: Yay Micro.

Snusere har omtrent like mye hull i tennene som alle andre. Og er det tannhelsen som teller, skal du være ekstra forsiktig med nikotinfri snus, skriver forskning.no.

Andelen snusende nordmenn går opp, mens andelen som tar seg en røyk går ned. På mange måter er det en positiv endring for folkehelsen, for røyking øker garantert risikoen for en del typer kreft. Sammenhengen mellom snus og kreft har vært vanskeligere å påvise.

En annen av fordelene snustilhengerne trekker frem er at snus er et basisk stoff. Det betyr at prisen kan nøytralisere syrer i munnen. Men er det virkelig slik at snusbrukere dermed har færre hull?

Det ville doktorgradkandidaten Lena Hellqvist finne ut av.

- Våre studier har ikke gitt noen klinisk bekreftelse på at snusbrukere har færre hull, konkluderer hun.

Hellqvist har analysert materiale samlet inn i Sverige i tre studier; fra 1983, 1993 og 2003. Dessuten har hun gjennomført en egen klinisk studie med rundt 200 snusende og ikke-snusende deltagere, og en måling av pH-verdien i plakket, et tynt bakteriebelegg som legger seg utenpå tannemaljen, hos snusere og ikke-snusere.

Det er ingen tydelige helsegevinster forbundet med snusbruk, med mindre du sammenligner det med sigarettrøyking.

- Riktignok hadde ikke snusbrukere flere hull enn ikke-snusbrukere. Men det kan delvis forklares med den generelle forbedringen som har vært i tannhelsen de siste årene, og at daglig bruk av fluortannkrem er blitt vanlig, sier Hellqvist.

- Det som er tydelig, er at tobakksbrukere går sjeldnere til tannlegen og renser tennene sine sjeldnere enn resten av befolkningen.

Dessuten var snusbrukerne mer utsatt for tannkjøttbetennelser. En av fem snusbrukere slet med slike problemer, sammenlignet med rundt 14 prosent av ikke-brukerne.