Skjelettsamling vernes

De Schreinerske Samlingerved universitetet i Oslo ( UiO) er en unik samling med skjelett fra steinalder og fram til 1800- tallet. Omtrent cirka 1 000 av de i alt 8 500 skjelettene er samiske levninger.

Instituttleder Jan G. Bjålie vil nå verne samlingen. Dette er en unik, antropologisk samling som kan være svært viktig a forske på i framtiden for dem som vil vite noe om fortiden, sier han til universitetsavisen Uniforum. Når det gjelder den samiske delen av samlingen, er det Sametinget som har det siste ordet når det gjelder tillatelse til å forske. Annen forskning skal søke rad hos Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) - om det er etisk eller ikke etisk å gjennomføre forskningen.

Det har vært en del uro omkring samlingen, blant annet har det kommet krav fra samisk hold om utlevering og gjenbegravning av både hodeskaller og levninger. Nå tror imidlertid Bjålie at alle krav om ny gravlegging er kommet inn. Derfor mener han det er viktig å verne samlingen for at framtidig forskning skal kunne dra nytte av den.

Man kjenner ikke til identiteten til skjelettene som er så langt tilbake som til steinalder. Derfor kan det ikke være etisk uforsvarlig å forske på dem, mener instituttlederen.

At det er viktig forskning som foregår ved instituttet, kan professor emeritus Per Holck fortelle. Han er fortsatt ansvarlig for samlingen.

- Mye av den forskningen som er gjort på samlingen, har gitt oss kunnskap som vi i dag kan bruke når politiet ber om hjelp til for eksempel identifisering av knokler ved likfunn. Årlig har vi cirka 20 - 30 slike forespørsler fra politiet, forteller han.