Regler for gentesting

Norge har kommet med et forslag til Europarådets komité for bioetikk om å lage felles retningslinjer for håndtering av genetiske selvtester, skriver bladet Forskningsetikk.

I en pressemelding fra Regjeringen sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre at det er et mål at de 47 medlemslandene i Europarådet skal fa en felles tilnærming til det økende tilbudet av genetiske selvtester som finnes på markedet.

Testene selges direkte til forbruker; enten over disk eller via nettbutikker. Det har vist seg at enkelte tester har blitt markedsført som midler til å forbedre egen helse. Fagmiljøene mener dette er villedende fordi risikoberegninger fra selvtestene har vist seg å være høyst usikre. Testene er ikke egnet til å vurdere den enkeltes risiko for a bli syk.

- Et felles europeisk rammeverk med minimumsstandarder kan bli et verktøy for a ivareta brukernes interesser og gjøre det vanskelig for useriøse aktører å etablere seg. Retningslinjene bør inneholde krav til hvilken informasjon og veiledning brukerne skal få når de kjøper slike tester. Det er også viktig med krav til innhenting av samtykke, håndtering av prøver og data, og felles krav til hvordan prøvesvarene skal tolkes og resultatet formidles til brukerne, sier Støre i pressemeldingen.