God jul - og tusen takk

«Skolen med det rare i». Bildet fikk hederlig omtale i fotokonkurransen for studenter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen i juni i år. Fotograf: Marte Kjerseheim.

Tidendes redaksjon takker alle som har skrevet og på annen måte bidratt med stoff til Tidende gjennom året som er gått - fagstoff, aktualitet, kommentarer og debatt, bokanmeldelser, sommersaker, foreningsstoff og faste spalter; ingen nevnt - ingen glemt.

En særskilt takk går til dere som aldri synes; fagfellene som vurderer vitenskapelige artikler og kasuistikker - for det viktige arbeidet dere utfører når dere kvalitetssikrer fagstoffet i Tidende.

Tidende ønsker med dette alle bidragsytere en god jul og et fint og godt nytt år.

Redaksjonen