Studentforskerprisen til tidligere bergensstudenter

Studentforskerprisen gikk til to tidligere bergensstudenter. Foto: Ane Hamborg.

Landsmøtets årlige posterpresentasjon fra årskandidater samlet syv deltagende postere. Studentforskerprisen 2013, og et prisbeløp på 10 000 kroner, gikk til Christine Owesen Eraker og Guro Hauge for posteren «Apikal ekstrusjon ved bruk av roterende og resiproke maskinelle systemer og håndinstrumentering».

Juryen la vekt på at posteren har god design, er oversiktlig, at den er presis i sin fremstilling og logisk i sitt oppsett.

Juryen besto av Tiril Willumsen, Kristin Klock, Jan Bergdahl og Aril Jul Nilsen

Se posteren på side 802.