NTFs landsmøte 2013, 31. oktober - 2. november:

Nye rekorder

NTFs landsmøte er et stort arrangement, som nesten ingen andre organisasjoner har maken til. I år var det ennå større enn i fjor.

NTFs president Camilla Hansen Steinum åpnet landsmøtet for en fullsatt sal, der ståplassene også ble tatt i bruk. Foto: NTB Scanpix.

2 933 deltakere ble registrert på årets landsmøte, og 4 321 besøkende på Nordental - sier de siste tallene. Fjorårstallene var henholdsvis 2 812 og 4 179.

Og alle ingrediensene var der, på Norges Varemesse på Lillestrøm; et stort fagprogram, en stor utstilling og et stort antall tannleger fra de fleste kull ved alle de tre lærestedene i Norge, og flere lærested er i utlandet.

NTFs dobbeltkompetansestipend er etablert som et bidrag til å øke rekrutteringen av kandidater til de odontologiske utdannings- og forskningsmiljøene. I år mottok Tanya Franzen stipendet. Foto: NTB Scanpix.

Den norske tannlegeforenings pris for odontologisk undervisning og forskning ble tildelt Torbjørn Østvik Pedersen fra Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultetet, Universitetet i Bergen.Foto: NTB Scanpix.

Tidendeprisen for beste oversiktsartikkel gikk til Ingvild Årøen Lein, Geir Støre, Heming Olsen-Bergem og Trond Inge Berge for artikkelen «Mjukvevskirurgi i allmennpraksis». Heming Olsen-Bergem mottok og takket for prisen. Foto: NTB Scanpix.

Fagnemndens leder, Inger-Johanne Nyland, presenterte fagprogrammet. Foto: NTB Scanpix.

De fremmøtte så ut til å glede seg over åpningen av NTFs landsmøte. Foto: NTB Scanpix.

NTF var selvsagt på NTFs landsmøte, med ny stand - der mange var innom og slo seg ned mellom slagene. Foto: NTB Scanpix.

Nordental trekker mange besøkende, i alle aldre. Foto: NTB Scanpix.

Prisen for Beste stand gikk til fellesstanden Dentatec, Carl Zeiss og Artindent. Foto: Kristin Aksnes.

Studentforskerprisen gikk til Christine Owesen Eraker og Guro Hauge. Foto: Kristin Aksnes.