Tilbakeblikk - for fremtiden

Etter snart to år som president i NTF er det på sin plass å ta noen tilbakeblikk på perioden vi snart legger bak oss. Det har vært to innholdsrike og spennende år.

Perioden startet med en beslutning som har hatt mye å si for NTF som forening og spesielt for sekretariatet vårt. Representantskapet besluttet i 2011 at hovedstyret kunne selge Frederik Stangs gate 20. Som et resultat av dette flyttet sekretariatet inn i nye, leide lokaler høsten 2012, og nå har vi vært over ett år i Haakon VIIs gate 6. Da vi bestemte oss for å flytte var målet å få frigjort tid til kjerneoppgaver i et mer praktisk og velfungerende lokale for sekretariatet, og det har vi fått. I de nye lokalene har vi i tillegg mulighet for å avholde mindre tillitsvalgtsarrangementer, og mange av dere har allerede vært innom oss i Vika. Det er veldig hyggelig, og det fører forhåpentligvis til et nærere forhold mellom lokale tillitsvalgte og NTFs sentrale organisasjon.

I forbindelse med salget har hovedstyret vedtatt en ny investeringsstrategi for foreningen, slik at NTFs penger skal bli forvaltet på best mulig måte. Vi har gjennomført en bred og grundig prosess rundt dette, og har valgt en profesjonell rådgiver med fokus på institusjonelle kunder. Vi er godt i gang med iverksettingen av den nye strategien.

Kommunikasjonsarbeidet har stått sentralt i denne perioden. Vi har brukt mye tid på medierettet arbeid. NTF har forsøkt å være til stede i debattene, og vi har ligget «over radaren» så godt det har latt seg gjøre. På grunn av stortingsvalget i år har vi også brukt mye ressurser på det politisk rettede arbeidet. Partienes programkomiteer har fått besøk, vi har møtt helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, i tillegg til en del annen virksomhet.

Nytt i perioden er at lokalforeningene har vært trukket mer inn i kommunikasjonsarbeidet. Vi har hatt to «samarbeidsprosjekter», det ene knyttet til markeringen av Verdens Tannhelsedag i september 2012 og det andre om kontakt med lokalpolitikere i forbindelse med årets stortingsvalg. NTF kan bare være en sterk organisasjon hvis alle jobber sammen mot et felles mål; både lokalt og sentralt, fra offentlig og privat sektor. Dette er derfor en form for samarbeid som vi skal bygge videre på.

Vårt første nye tillitsvalgtsopplæringskurs ble gjennomført i høst. Dette kurset skal avholdes årlig, som et tilbud til nye tillitsvalgte i lokale og sentrale verv. Tilbakemeldingene etter prøvekurset var positive, og et nytt kurs skal avholdes i februar. Samtidig skal det utarbeides kurspakker som lokalforeningene kan bestille. Dette skal sikre at alle lokalforeningene får det samme kurstilbudet over hele landet.

Den obligatoriske etterutdanningen er oppe og går. Flere nye kurskonsepter har sett dagens lys, blant annet det meget vellykkede NTFs symposium. De to første arrangementene har vært utsolgt, og påmeldingen til neste års symposium i endodonti er i full gang. Vår siste satsing TANK - Tannlegeforeningens nettbaserte kurs - ble lansert på årets landsmøte, og det første kurset ligger nå ute på hjemmesiden. Snart kommer to kurs til, begge med tema på områder hvor det er myndighetskrav. Det skal være lett å holde seg oppdatert med TANK!

I skrivende stund nærmer representantskapsmøtet seg med stormskritt. Jeg gleder meg til gode debatter mellom skarpskodde representanter med gode argumenter. Sakslisten inneholder mange viktige saker for foreningens fremtid, og forhåpentligvis får vi vedtatt policydokumentene, som vil bli viktige retningsgivere for det arbeidet som skal gjøres fremover. I møtet med politikere og media er det veldig viktig å vite hva NTF mener og står for, og det er representantskapet som trekker opp hovedlinjene som hovedstyret skal arbeide videre med.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle i sekretariatet og alle tillitsvalgte for et godt samarbeid gjennom to spennende, lærerike og fantastisk interessante år! Takk til alle som nå gir seg etter en lang og god innsats og velkommen til alle nye krefter som er på vei inn i tillitsvalgtrollen. Jeg vet at det kommer til å bli givende og morsomt.

Jeg er klar og veldig motivert for å gå løs på to nye år, hvis representantskapet ønsker det. Det er fortsatt mye viktig arbeid som ligger foran oss. Erfaringene fra den perioden som nå går mot slutten, må brukes og legges til grunn når vi sammen skal jobbe for å virkeliggjøre NTFs visjon: «Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse.» Lista ligger høyt, og sånn skal det være!

Jeg ønsker dere alle en strålende jul og et godt nytt år!

Camilla HansenSteinum