Gammel, fri - og fornybar

Med sine 123 år er Tidende et av de eldste tidsskriftene både i Den Norske Fagpresses Forening og i Tidsskriftforeningen, som er to viktige fellesskap for oss. De gamle er eldst, heter det - i betydningen kan og vet best. Det vet jeg ikke, men at vi lærer av hverandre i disse to foreningene, og at Tidende av og til ligger foran i utviklingen, det ser vi.

For å være medlem av Fagpresseforeningen må vi være redaksjonelt uavhengig av utgiver eller eier, og av alle andre interesser. Det vil si at bladet redigeres etter redaktørplakaten.

At Tidende fortsatt skal ha denne redaksjonelle uavhengigheten er nylig blitt stadfestet av Tannlegeforeningens representantskap. På representantskapsmøtet i slutten av november, rett før trykking av dette bladet, ble en ny formålsparagraf for Tidende vedtatt, sammen med retningslinjer for utgiver, ansvarlig redaktør og redaksjonskomité. Saken gikk igjennom uten noen diskusjon.

Styringsdokumentene innebærer for øvrig ingen endring av dagens praksis. Grunnen til at det ble startet en prosess for å utarbeide dem for to år siden, var først og fremst et ønske fra utgivers side, det vil si hovedstyret i Tannlegeforeningen, om å sette seg nærmere inn i hva utgiverrollen innebærer. Det er prisverdig.

Fagpresseforeningen er i løpet av inneværende år blitt mer opptatt av å få flere utgivere til å bli opptatt av det samme, og ser det som en av sine hovedoppgaver i tiden fremover å bevisstgjøre utgivere på deres rolle. Her var Tannlegeforeningen på sett og vis tidlig ute.

Tidlig i denne prosessen ble det også klart at Tidende manglet en formålsparagraf. Fagpresseforeningen har bidratt med nyttige innspill til hva en slik formålsparagraf for Tidende kan inneholde. Samtidig er den nye formålsparagrafen tilpasset denne spesielle utgiverforeningen og dette spesielle tidsskriftet. Formålsparagrafen og de andre styringsdokumentene er et resultat av et samarbeid mellom NTFs hovedstyre og Tidendes redaktør. Tidendes redaksjonskomité er også blitt hørt. Resultatet er gode gjennomarbeidede dokumenter og en økt bevissthet om hva det vil si å utgi et redaksjonelt uavhengig tidsskrift - som sikrer Tidende fortsatt medlemskap i Fagpresseforeningen.

Dette medlemskapet gir oss den viktige opplagskontrollen, som er med på å sikre gode annonseinntekter. Nyere undersøkelser viser forresten at Fagpressen er den eneste mediekanalen som øker i opplag, selv om det langt fra gjelder alle fagpresseblader. Tidendes opplagstall er blant dem som øker.

I tillegg til de kontrollerte opplagstallene er det mange annonsører som etterspør resultatene av leserundersøkelsene som gjennomføres med jevne mellomrom. I mars i år gjorde vi det igjen, og nok en gang fikk vi vite at leserne vil ha mer av det Tidende allerede leverer - først og fremst fagstoff. Det betyr at vi vil fortsette som før - samtidig som vi vil fornye oss.

Vi gjør hva vi kan for å skaffe mer fagstoff. Et av tiltakene er å styrke redaksjonsrådet. Med flere på laget håper vi at ennå mer av det som kan bli fagstoff til Tidende vil kunne bli identifisert og kanalisert til oss. I løpet av neste år vil vi også videreutvikle nettstedet tannlegetidende.no og vi vil se på muligheten for å utvikle en iPad-applikasjon for Tidende.

Med disse planene avslutter vi denne årgangen av Tidende og ønsker alle dere som leser en god og fredelig jul.

Ellen BeateDyvi