Papirarbeid tar tid

Ill: YayMicro.

Hvert år bruker norske leger tre millioner arbeidstimer på å skrive søknader om forskningspenger, opplyser TV2. Tidsbruken tilsvarer 1 500 heltidsstillinger. Denne tiden burde gått til selve forskningen, mener Odd Helge Gilja, professor II ved Klinisk institutt ved Universitetet i Bergen. - Jeg synes det begynner å bli et problem, fordi det er spørsmål om hvordan vi bruker de bestene hodene i landet. Skal vi bruke dem til å produsere papir, eller skal vi bruke dem til kreativt forskningsarbeid, spør han?