Pasientkommunikasjon

Lege og komiker Trond-Viggo Torgersen skal undervise kommende leger i det nye faget `pasientkommunikasjon'' ved Universitetet i Bergen.

- Måten man er lege på er viktig. Som lege må man lære å være profesjonell overfor et menneske i krise, for det er man ofte som pasient. En pasient er sårbar og vet ikke hva som kommer til å skje. Og legen har mye makt, men kan også være usikker, sier Torgersen til vg.no. Visedekan ved UiB Arne Tjølsen understreker at Torgersen ikke er hyret inn for å være morsom, skriver bladet Forskerforum.