Nytt styre i Praksiseierforeningen

Foran fra venstre: Birte Jordal, Carl-Henrik Gullaksen, Kari Odland og Anne Holtan Saga. Bak fra venstre: Jon Reidar Eikås, Morten Danmo og Magne Skomedal. Tor Tegnander var ikke til stede da bilde ble tatt.

Den 13. og 14. september ble det avholdt årsmøte i Praksiseierforeningen (Pef) i Oslo. Møtet hadde 82 deltakere fra hele landet i tillegg til 20 utstillere fra 10 sponsorfirmaer.

Programmet åpnet med Ingvard Wilhelmsens Sjef i eget liv, og fortsatte med markedsføring på sosiale medier med Beate Sørum. Svend Holum snakket om assistenttannlegen, ansatt eller næringsdrivende. Videre ble den nye Tannlegestatistikken utarbeidet av Saga Consult som bygger på ferske regnskapstall fra 100 tannlegepraksiser presentert.

Paneldebatten gikk på emnet «Trenger vi alle spesialitetene i odontologien?» Panelet besto av Pål Barkvoll, Harald Gjengedal, Hans Preus og Gunnar Amundsen.

Årsmøtet valgte et nytt styre som består av følgende personer: Birte Jordal, Bergen, Carl-Henrik Gullaksen, Oslo, Kari Odland, Bergen, Anne Holtan Saga, Bø i Telemark, Jon-Reidar Eikås, Nordfjoreid, Morten Danmo, Stord, Magne Skomedal, Stavanger og Tor Tegnander, Bodø.