Tilbakeblikk

1913

Tandlæge i Medicinalstyrelsen?

Det er vist nu den almindelige mening blant tandlægerne, at Joh. Bruns forslag om at søke vor stand repræsentert blandt Medicinalkontorets funktionærer bør fremmes. Foranstaltningen er ogsaa i høi grad paakrævet, særlig efterat Landsforeningen for motarbeidelse av tandsygdomme blev stiftet. Almenheten har nu taget affære i spørsmaalet om tandpleien, det er blit en landssak, en folkesak av den største betydning. Tandpleien er rykket ind blant de vigtigste led i omsorgen for folkehelsen, og det er hermed givet, at centralorganet for denne omsorg, Medicinalstyrelsen, ikke kan være blottet for sakkyndighet paa dette omraade.

Hvad der imidlertid raader meningsforskjel om, er hvorvidt denne sakkyndighet skal repræsenteres av en sekretær, saaledes at styrelsen har sin mand heltut, eller av en konsulent, med sikte paa at konsulenten med tiden skal bli sekretær.

Oktober/November 1913, 1ste hefte

1963

Odontologisk Institutt i Bergen innviet!

Det er en del år siden nå at vi i Bergen Tannlegeforening hørte et foredrag av vår og alles venn, professor Birger Bergersen. Han var da statsråd, og jeg får jo si at det var en hyggelig konstellasjon at en tidligere professor og rektor ved Tannlegehøyskolen ble den som satte hjulene i gang her i Bergen. I foredraget ga han uttrykk for et krav. Det nye institutt skulle være «forbilledlig». Som dere vil forstå måtte dette enkle ord komme til å bli det program vi kom til å arbeide etter.

Men hva skulle det så omfatte dette forbilledlige? En pen og hensiktsmessig bygning med moderne utrustning er selvsagt noe man burde strebe etter. Det hadde han nok i tankene. Mer var det vel de sosiale oppgaver han som statsråd så gjerne ville det nye instituttet skulle ta seg av på en forbilledlig måte.Og dog er det vel ingen av dem som kjenner ham som vil betvile at det var biologen i ham som mer eller mindre ubevisst stakk frem og at det han først og fremst så for seg, var et blomstrende naturvitenskapelig forskningsliv i frie former, ikke forbundet av fagenes trange grenser.

Fra professor dr. R. Selmer-Olsens tale ved gildet i Haakonshallen etter innvielsen av instituttet.

Oktober 1963, hefte 8

2003

Førskolebarn og karies - hva skjer?

Andelen femåringer som har behov for fyllingsterapi, har økt de siste årene. Dette går frem av tall fra årsrapportene til Statens helsetilsyn.

I dette heftet av Tidende bringer vi fire artikler om karies hos førskolebarn. Anne Løvberg Gimmestad og Dorthe Holst har kartlagt tannhelsen hos femåringer i Hedmark i tillegg til å vurdere og diskutere risikofaktorer, og ved de to fakultetene i henholdsvis Bergen og Oslo er kariessituasjonen hos treåringer som hadde gått til behandling på studentklinikken, kartlagt gjennom to studentprosjekter. I den siste artikkelen oppsummerer Ivar Espelid hva vi i dag vet om tannhelsen hos norske, danske og svenske barn samtidig som han presenterer noen foreløpige tall fra det såkalte Småtannprosjektet, initiert av Norsk Tannvern og gjennomført på tre- og femåringer i Oslo i løpet av 2002.

September 2003, nr. 12