Næringspolitisk forum 20.-21. september 2013:

Viktig om pensjon og avtaleverk

Næringspolitisk forum ble holdt på Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen den 20.-21. september, med rundt 30 deltakere. De viktigste temaene på agendaen var en innføring i AFP-ordningen, tariffavtaler og mønsteravtalen.

Anne Cecilie Andresen fra Fellesordningen for AFP holdt en oversiktlig og god innføring i AFP-ordningen.

Gunnar Amundsen, leder i Sentralt Næringsutvalg (SNU), åpnet møtet, og av nyheter kunne han nevne at konklusjonene fra kostnadsanalysen for næringsdrivende endelig vil bli presentert, på NTFs landsmøte fredag 1. november.

Han kunne også fortelle at SNU arbeider sammen med Sentralt forhandlingsutvalg og NTFs sekretariat for å utvikle en kurspakke for lederutvikling. Privat sektor endrer seg, og større praksiser har andre behov enn små. Lederutvikling er et av disse behovene.

Sentralt næringsutvalg samarbeider også med Arbeidstilsynet om en brosjyre for å formidle tilsynets regler på en god måte. I denne sammenhengen vurderer en også behov for en revisjon av håndboka.

AFP-ordningen

I forbindelse med konflikten ved Colosseumklinikken i Trondheim, viste det seg at det verserte mange forestillinger om avtalefestet pensjon eller AFP. Første post på programmet var AFP-ordningen. Anne Cecilie Andresen fra Fellesordningen for AFP ga en klar, oversiktlig og nyttig gjennomgang av de viktigste punktene i ordningen og hva en må passe på.

Vilkårene for AFP-ordningen i privat sektor ble forandret 1.01.2011, og bladet Dine penger mener at AFP står for Absolutt Fabelaktig Pensjon. Hovedmålet med den nye pensjonsordningen er å få flere til å stå i arbeid. Du kan ta ut AFP som en bonus ved siden av annen lønn.

Det som først og fremst kreves for å melde seg inn i AFP-ordningen er en tariffavtale, direkte med forbund eller gjennom arbeidsgiverforening.

I 2017 skal ordningen vurderes på nytt.

Nettsteder som omhandler AFP: www.afp.no, www.sluttvederlag no, www.navn.no/pensjon, www.norskpensjon.no og www.pensjon2011.no

Anne Cecilie Andresen tar gjerne imot invitasjoner fra lokalforeningene om å holde foredrag om dette temaet.

Mønsteravtalen

Forhandlingssjef i NTF, John Frammer, snakket om temaet «Mønsteravtalens status og forholdet til tariffavtaler». Han tok for segspørsmålene: Hva er en tariffavtale? Hva er en særavtale? Og hva er mønsteravtalen?

- Mønsteravtalen er ingen tariffavtale, men nettopp det navnet sier: et mønster for avtale mellom tannhelsesekretær og arbeidsgiver. Dersom den benyttes, vil den være en del av den individuelle arbeidsavtalen, sa Frammer.

NTF har i mange år deltatt i avtaleforhandlinger om lønns- og arbeidsbetingelser for privatansatte tannhelsesekretærer. Veiledende avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer forhandles frem av NTF og Virke på den ene siden og Fagforbundet og Parat på den andre siden. Avtalen regulerer blant annet tannhelsesekretærenes arbeidstid, ferie, velferdspermisjoner og ikke minst lønn. Forhandlinger om justering av avtalen gjennomføres som regel annet hvert år. Lønn forhandles hvert år.

Han ga videre en bakgrunn for dagens mønsteravtale, for tariffavtaler og særavtaler.

Ansatt eller selvstendig?

Hovedtema på dag to var «Ansatt eller selvstendig næringsdrivende? Fremtidens tilknytningsformer i den private tannhelsetjenesten» med påfølgende gruppediskusjoner og oppsummeringer.

Fornøyde representanter fra lokalforeningene, Sentralt næringsutvalg, NTFs hovedstyre og deler av NTFs sekretariat var til stede på et vellykket Næringspolitisk forum.

Valg

Valgkomiteen har bestått av: Niklas Karl Oskar Angelus, Jørn Hagbart Kvist, Benedicte Heireth Jørgensen.

Valgresultat til Sentralt Næringsutvalg 2013 etter avstemning på Næringspolitisk forum:

Leder: Gunnar Amundsen, Haugaland Tannlegeforening

Medlem: Atle Hagli, Rogaland Tannlegeforening

Medlem: Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Varamedlem: Anne Marte Frestad Andersen.

Anbefalt litteratur

John Frammer: AFP i privat sektor - hva er det? Nor tannlegeforen Tid. 2013 (3); 123: 219 - 220. www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=512753

Om avtalefestet pensjon og sluttvederlag: www.afp.no og www.sluttvederlag.no

Om pensjon: www.navn.no/pensjon, www.norskpensjon.no og www.pensjon2011.no

Tekst og foto:
Kristin Aksnes