Fra ord til handling

Norsk Tannverns seminar Fra ord til handling, som finner sted 12. mars 2013 handler om tannhelsetjenestens rolle i samhandlingsreformen.

Tannhelsetjenesten har lang erfaring med forpliktende samarbeid med ulike aktører i helsetjenesten. Ved sin daglige tilstedeværelse i kommunene har tjenesten direkte og indirekte kontakt med de fleste av kommunens innbyggere, og dermed god oversikt over folkehelseutfordringene.

På seminaret presenteres ulike prosjekter som eksempler på at samhandlingen allerede er i gang. Blant annet blir tannhelsetjenestens rolle i det diabetesforebyggende arbeidet, både for barn og voksne, presentert.

Programmet omfatter også informasjon om aktuelt lovverk og forslag til strategier og verktøy som kan brukes for samhandling og tverrfaglig samarbeid.

Påmeldingsfristen er 25. januar. Les mer på www.norsktannvern.no