Tilbakeblikk

1913

Krone- og broarbeider og fokalinfeksjonsteorien

Der behøves kun et ubetydeligt kjendskap til den nuværende medicinske litteratur for at forstaa de skyer av mistanke og uvilje der trækker op over krone- og broarbeidets felter. Det har faat skylden for mange av infektionsprocesserne i legemet og det i adskillige tilfælde av saa fremragende patologer at vi ikke kan overse det eller ringeakte advarselen..Der gives kroner, som ikke gir anledning til infektion, men uheldigvis er disse meget faa og forekommer sjelden. Ingen mægtigere aarsak til mundsepsis, infektion, reumatisme, anæmi med mere eksisterer end den kronede tand, hvorunder ogsaa henregnes broarbeide.

Fra foredrag holdt av Forest H. Orton på Skandinavisk Tannlegeforenings møte i Kristiania 1912.

Januar 1913, 3die hefte

1963

Dypt skuffet

Stud.odont. Bror-Eric Hjulstad, generalsekretær i Nordisk Odontologisk Studentråd, skriver blant annet følgende:

«Jeg er på vegne av alle tannlegestudentene i Norden dypt skuffet over de norske tannleger! På vår oppfordring i oktobernummeret av Tidende har det kommet inn bidrag fra bare 26 tannleger på til sammen kr. 553. Går vi da ut fra at det er ca. 2 800 tannleger her i Norge, blir dette 0,93 pst. Tenk at bare 0,93 pst. av landets tannleger vil være med på å støtte sine vordende kolleger til å nå litt ut over sin egen snevre fagkrets, til å gi en liten støtte i form av en krone eller mer! Nei, en slik dårlig oppslutning hadde vi aldri ventet, og vi er dypt skuffet alle vi som håpet at de norske tannlegene skulle foregå de andre tannlegene i Norden med et godt eksempel!»

Januar 1963, hefte 1

2003

Egenandelstak 2

Fra 1. januar vil tannleger flest få mer med trygden å gjøre enn tidligere på grunn av den nye ordningen med egenandelstak 2. Ordningen omfatter all refusjonsberettiget tannbehandling med unntak av kjeveortopedi. Pasientene må selv samle på kvitteringer for godkjente egenandeler for de ulike tjenestene som inngår i ordningen. De må så henvende seg til trygdekontoret for å få frikort når de har nådd taket som er 4 500 kroner i 2003. Rikstrygdeverket har utarbeidet en ny blankett som tannlegene må benytte.

Januar 2003, nr. 2